Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

POZIV STUDENTIMA KOJI SU UČESTVOVALI U HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA U TOKU PANDEMIJE KORONA VIRUSA


Drage koleginice i kolege,

Sve vas pozdravljamo i koristimo priliku da vas obavestimo o jednoj odluci koja je dogovorena u konsultacijama predstavnika studentskih organizacija, dekana i prodekana na našem fakultetu. Naime, poštujući humanost i altruizam kao važne karakteristike budućih učitelja i vaspitača, odlučeno je da nagradimo sve studente koji su učestvovali u različitim humanitarnim akcijama u toku pandemije. Ova nagrada će biti verifikovana dodatnim bodovima u okviru studijskih predmeta Integrisana praksa i Kontinuirana praksa.
Studenti koji su u humanitarnim aktivnostima učestvovali u organizaciji Fakulteta su nam već poznati tako da neophodne podatke o njima već imamo. Međutim, imamo saznanja da su naši studenti učestvovali i u aktivnostima kriznih štabova i drugih humanitarnih organizacija koji nisu bili u organizaciji Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Evidenciju i podatke o ovim studentima nemamo. Princip jednakosti obrazovnih prilika je nešto što treba ispoštovati i ovom prilikom. I zato, molimo sve studente koji su učestvovali u različitim humanitarnim aktivnostima u toku pandemije, a koje nisu bile u organizaciji Fakulteta, da se jave koordinatoru profesionalne prakse kako bismo bili u mogućnosti da i ove studente evidentiramo i nagradimo. Koordinatoru prakse se javite putem telefona na broj 061/17-31-981.

Srdačno,
Ilijana Čutura
Vladimir Stanojević