Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

POTPISAN SPORAZUM O SARADNjI IZMEĐU FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA I INTERNACIONALNE ŠKOLE CRNjANSKI


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, 24. maja 2022, potpisan je sporazum o saradnji između Fakulteta i Internacionalne škole „Crnjanski“ u Jagodini.
Predviđeno je da se međusobna saradnja odvija u pravcu povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim iskustvima, uz odlučnost da se razvojem kontakata i saradnje u oblasti obrazovanja, doprinese obrazovnom i kulturnom razvoju lokalne zajednice.
Predstavnici ovih ustanova postigli su saglasnost da će u skladu sa svojim organizacionim, tehničkim i kadrovskim mogućnostima, stvarati čvrste osnove za realizaciju aktivnosti predviđenih sporazumom, a to su, pre svega, ostvarivanje profesionalne prakse studenata, realizacija vaspitno-obrazovnih aktivnosti studenata i osnaživanje mentorskog rada.
Postignut je i dogovor da se inteziviraju odnosi između ovih ustanova sa ciljem razmena informacija o najnovijim saznanjima u oblasti obrazovanja, ali i da se radi na uključivanju stručnih lica iz drugih vaspitno-obrazovnih ustanova u zajedničke aktivnosti i projekte.