Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ ЦРЊАНСКИ


На Факултету педагошких наука у Јагодини, 24. маја 2022, потписан је споразум о сарадњи између Факултета и Интернационалне школе „Црњански“ у Јагодини.
Предвиђено је да се међусобна сарадња одвија у правцу повезивања теоријских знања са практичним искуствима, уз одлучност да се развојем контаката и сарадње у области образовања, допринесе образовном и културном развоју локалне заједнице.
Представници ових установа постигли су сагласност да ће у складу са својим организационим, техничким и кадровским могућностима, стварати чврсте основе за реализацију активности предвиђених споразумом, а то су, пре свега, остваривање професионалне праксе студената, реализација васпитно-образовних активности студената и оснаживање менторског рада.
Постигнут је и договор да се интезивирају односи између ових установа са циљем размена информација о најновијим сазнањима у области образовања, али и да се ради на укључивању стручних лица из других васпитно-образовних установа у заједничке активности и пројекте.