Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

POTPISAN SPORAZUM O IZVOĐENjU ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA SA FAKULTETOM MEDICINSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU


Prof. dr Violeta Jovanović, dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, potpisali su Sporazum o organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra vaspitač.

Potpisivanjem ovog sporazuma ozvaničena je intenzivna saradnja između dva fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koja je u proteklom periodu posebno bila usmerena na razvijanje novog studijskog programa.

Profesorka Jovanović i profesor Jakovljević su naglasili da novi studijski program predstavlja dragocenu novinu u ponudi ova dva fakulteta. Upis studenata se očekuje po dobijanju akreditacije, na jesen ove godine.