Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СА ФАКУЛТЕТОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ


Проф. др Виолета Јовановић, декан Факултета педагошких наука у Јагодини, и проф. др Владимир Јаковљевић, декан Факултета медицинских наука у Крагујевцу, потписали су Споразум о организовању и извођењу заједничког студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитач.

Потписивањем овог споразума озваничена је интензивна сарадња између два факултета Универзитета у Крагујевцу, која је у протеклом периоду посебно била усмерена на развијање новог студијског програма.

Професорка Јовановић и професор Јаковљевић су нагласили да нови студијски програм представља драгоцену новину у понуди ова два факултета. Упис студената се очекује по добијању акредитације, на јесен ове године.