Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

POGODNOSTI ZA STUDENTE U RADNOM ODNOSU – PODRŠKA STUDENATA TUTORA


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, omogućava studentima studije uz rad. Ovo pravo studenti ostvaruju dostavljanjem kopije ugovora o radu, prilikom upisa ili u toku studija.
Želeći da izađe u susret i pomogne svojim studentima koji su u radnom odnosu, kao i ostalim studentima, Fakultet je angažovao studente tutore. Njihov osnovni zadatak je pružanje pomoći, savetovanje i usmeravanje studenata o studijskim i drugim temama koje su u vezi sa studentskim životom.
Za detaljnije informacije možete se obratiti koleginici Ani Miljković i Iliji Petroviću na mejl: student.tutor@pefja.kg.ac.rs