Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПОГОДНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ У РАДНОМ ОДНОСУ – ПОДРШКА СТУДЕНАТА ТУТОРА


Факултет педагошких наука у Јагодини, у складу са Законом о високом образовању, омогућава студентима студије уз рад. Ово право студенти остварују достављањем копије уговора о раду, приликом уписа или у току студија.
Желећи да изађе у сусрет и помогне својим студентима који су у радном односу, као и осталим студентима, Факултет је ангажовао студенте туторе. Њихов основни задатак је пружање помоћи, саветовање и усмеравање студената о студијским и другим темама које су у вези са студентским животом.
За детаљније информације можете се обратити колегиници Ани Миљковић и Илији Петровићу на мејл: student.tutor@pefja.kg.ac.rs