Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОДРЖАНА ОНЛАЈН ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА TEACHING GLOBAL CITIZENSHIP: DEVELOPING TOLERANCE THROUGH GRAPHIC NOVELS


На Факултету педагошких наука у Јагодини, у петак, 26. фебруара, одржано је видео-конференцијско предавање и почетни састанак у оквиру пројекта “Образовање за одговорно учешће у демократском друштву: унапређивање толеранције употребом графичких новела у настави енглеског језика“ (Teaching Global Citizenship: Developing Tolerance through Graphic Novels).

Аутори овог пројекта су доц. др Вера Савић, са Факултета педагошких наука у Јагодини и проф. др Џоан Кенг Шин (Joan Kang Shin), са америчког Универзитета Џорџ Мејсон, а средства за реализацију је обезбедила Амбасада САД у Србији.

Амбасада САД у Србији је на конкурсу за пројекте у области наставе енглеског језика изабрала за финансирање овај пројекат Факултета педагошких наука чији је фокус унапређивање регионалне сарадње и стабилности кроз образовање.

Циљеви пројекта су бројни и односе се на наставу на Факултету педагошких наука и образовање учитеља који стичу компетенције да изводе наставу енглеског језика на млађем школском узрасту, као и на стручно усавршавање наставника енглеског језика у основним школама за развој језичких знања и вештина и толеранције на различитости ученика основних школа.

Пројекат је настао у сарадњи са експертом из САД, проф. др Џоан Кенг Шин, са Џорџ Мејсон Универзитета у Ферфаксу, Виржинија, која је коаутор и реализатор пројекта заједно са доц. др Вером Савић са Факултета педагошких наука у Јагодини. Коауторке ће у сарадњи са наставницом енглеског језика, Ивоном Ранђеловић, у првој фази реализације пројекта одржати десет вебинара за одабране учеснике из Србије, наставнике енглеског језика, који ће своја нова знања и материјале користити у раду са својим ученицима.

Затим ће у завршној фази пројекта на Факултету педагошких наука, бити организована летња школа за наставнике енглеског језика из целе Србије, као вид стручног усавршавања, уз присуство ученика основних школа. Очекује се да овај, до сада јединствени вид обуке, резултира развојем свести ученика о њиховој улози у обезбеђивању мира и стабилности у нашем региону, као и повећаном толеранцијом на различитости будућих учитеља и наставника, учесника пројекта.

Улога Амбасаде САД у Србији није само у обезбеђивању финансијске подршке, већ укључује и експертизу развијену у оквиру универзитетског образовања у Сједињеним Државама. Овакав вид сарадње Факултета педагошких наука представља још један значајан корак ове угледне високошколске установе ка приближавању светским стандардима у високом образовању.