Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

ODRŽAN STRUČNI SKUP O PROJEKTNOJ NASTAVI I POTPISAN SPORAZUM O SARADNjI SA IZDAVAČKOM KUĆOM “KLIO“


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, u okviru programa „Prikaz primera dobre pakse“ koji se organizuje u saradnji sa Školskom upravom, Društvom učitelja Jagodine i OŠ „Rada Miljković“ iz Jagodine, 30. maja je održan stručni skup pod nazivom „Projektna nastava – iskustva iz prve godine primene.“

Program, koji se uspešno realizuje već četvrtu godinu, ima za cilj razmenu iskustava teoretičara i praktičara o aktuelnim temama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i namenjen je stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola.

Na početku skupa, prisutne je pozdravila dekanka Fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović, i istakla ulogu Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini u kontinuiranom profesionalnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju i značaj saradnje sa Školskom upravom, školama i strukovnim udruženjima učitelja i nastavnika.

Renomiranu izdavačku kuću „CLIO“ iz Beograda predstavio je glavni urednik i direktor, Zoran Hamović, napomenuvši da dobar deo njenih izdanja predstavljaju naslovi namenjeni upravo nastavnicima osnovnih i srednjih škola, ali i fakulteta.

Uvodna izlaganja su imali doc. dr Dušan Ristanović, rukovodilac fakultetskog Centra za inovacije i razvoj kurikuluma, koji je govorio o primeni teorijskih postavki projektne nastave u školskoj praksi, i Aleksandra Stevanović, prosvetni savetnik Školske uprave Jagodina, koja je predstavila utiske iz stručno-pedagoškog nadzora primene projektne nastave u školama Pomoravskog okruga. Posle toga su učitelji i nastavnici OŠ „Dušan Popović“ iz Belušića, OŠ „17. oktobar“ iz Jagodine i OŠ „Joca Milosavljević“ iz Bagrdana predstavili primere dobre prakse – projekte koje su radili sa učenicima tokom školske godine.

Na kraju je zaključeno da, imajući u vidu kapacitete Fakulteta pedagoških nauka i značaj projektne nastave, svake školske godine jedan skup uvek bude posvećen ovoj temi, a Fakultet na svom sajtu napravi bazu školskih projekata i time dodatno podstakne profesionalno usavršavanje učitelja i nastavnika.

U okviru ovog stručnog skupa, potpisan je i sporazum o saradnji sa izdavačkom kućom “Klio“ iz Beograda sa kojom je u narednom periodu planirano zajedničko objavljivanje više stručnih naslova iz oblasti projektne nastave.