Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП O ПРОЈЕКТНOJ НАСТАВИ И ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ИЗДАВАЧКОМ КУЋОМ “КЛИО“


На Факултету педагошких наука у Јагодини, у оквиру програма „Приказ примера добре паксе“ који се организује у сарадњи са Школском управом, Друштвом учитеља Јагодине и ОШ „Рада Миљковић“ из Јагодине, 30. маја је одржан стручни скуп под називом „Пројектна настава – искуства из прве године примене.“

Програм, који се успешно реализује већ четврту годину, има за циљ размену искустава теоретичара и практичара о актуелним темама из области образовања и васпитања и намењен је стручном усавршавању учитеља и наставника основних и средњих школа.

На почетку скупа, присутне је поздравила деканка Факултета, проф. др Виолета Јовановић, и истакла улогу Факултета педагошких наука у Јагодини у континуираном професионалном усавршавању запослених у образовању и значај сарадње са Школском управом, школама и струковним удружењима учитеља и наставника.

Реномирану издавачку кућу „CLIO“ из Београда представио је главни уредник и директор, Зоран Хамовић, напоменувши да добар део њених издања представљају наслови намењени управо наставницима основних и средњих школа, али и факултета.

Уводна излагања су имали доц. др Душан Ристановић, руководилац факултетског Центра за иновације и развој курикулума, који је говорио о примени теоријских поставки пројектне наставе у школској пракси, и Александра Стевановић, просветни саветник Школске управе Јагодина, која је представила утиске из стручно-педагошког надзора примене пројектне наставе у школама Поморавског округа. После тога су учитељи и наставници ОШ „Душан Поповић“ из Белушића, ОШ „17. октобар“ из Јагодине и ОШ „Јоца Милосављевић“ из Багрдана представили примере добре праксе – пројекте које су радили са ученицима током школске године.

На крају је закључено да, имајући у виду капацитете Факултета педагошких наука и значај пројектне наставе, сваке школске године један скуп увек буде посвећен овој теми, а Факултет на свом сајту направи базу школских пројеката и тиме додатно подстакне професионално усавршавање учитеља и наставника.

У оквиру овог стручног скупа, потписан је и споразум о сарадњи са издавачком кућом “Клио“ из Београда са којом је у наредном периоду планирано заједничко објављивање више стручних наслова из области пројектне наставе.