Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ “НАПРЕДНО УЧИТЕЉСТВО – УЧИТЕЉСКА ШКОЛА ЈАГОДИНСКА ИЗМЕЂУ ДВА РАТА“


Министарство културе и информисања Републике Србије, одобрило је финансирање пројекта “Напредно учитеЉство – учитеЉска школа јагодинска између два рата“, чији је подносилац Факултет педагошких наука у Јагодини, а идејни иницијатор, проф. др Илијана Чутура.
Конкурс се односио на откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање архивском грађом.
Општи циљ Конкурса је допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србији.
Комисија министарства у образложењу сматра, да је пројекат о образовању просветног кадра у Србији, усклађен са општим интересима и циљевима конкурса јер ће се истраживањем и прикупљањем архивске грађе, која се тренутно не чува у одговарајућим условима, иста заштитити и побољшати услови за доступност јавности.
Детаљније: http://www.kultura.gov.rs/…/resenje-o-dodeli-sredstava-arhi…