Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

NOVA BUDžETSKA MESTA NA MASTER STUDIJAMA LIDERSTVO U OBRAZOVANjU I PROFESOR PREDMETNE NASTAVE


 

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini dobio je 15 novih budžetskih mesta za dva studijska programa master akademskih studija; Liderstvo u obrazovanju i Obrazovanje profesora predmetne nastave.

Dekanka fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović, istakla je da su ovi master programi veoma važni za profesionalizaciju različitih profila u našem obrazovanju.

“Odobravanje novih budžetskih mesta, potvrđuje da su država, odnosno Ministarstvo prosvete, prepoznali važnost ovih studijskih programa i da žele da ojačaju kompetencije direktora koji vode obrazovne institucije od predškolskih ustanova do srednjih škola, jer se liderstvo, uglavnom, odnosi na obrazovanje i usavršavanje direktora i predmetnih nastavnika.“

 

Detaljnije o konkursima:

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/025-MAS-Liderstvo.pdf

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/024-MAS-OPPN.pdf