Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

НОВА БУЏЕТСКА МЕСТА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ И ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ


 

Факултет педагошких наука у Јагодини добио је 15 нових буџетских места за два студијска програма мастер академских студија; Лидерство у образовању и Образовање професора предметне наставе.

Деканка факултета, проф. др Виолета Јовановић, истакла је да су ови мастер програми веома важни за професионализацију различитих профила у нашем образовању.

“Одобравање нових буџетских места, потврђује да су држава, односно Министарство просвете, препознали важност ових студијских програма и да желе да ојачају компетенције директора који воде образовне институције од предшколских установа до средњих школа, јер се лидерство, углавном, односи на образовање и усавршавање директора и предметних наставника.“

 

Детаљније о конкурсима:

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/025-MAS-Liderstvo.pdf

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/024-MAS-OPPN.pdf