Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

NOVA IZDANjA CENTRA ZA IZDAVAČKU DELATNOST FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA


Naučne monografije

Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović: Kontrola ponašanja dece i mladih: prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja
Prof. dr Jelena Teodorović: Unapređivanje kvaliteta rada škola: kako poboljšati škole, nastavu i učeničke ishode

Udžbenici

Prof. dr Ružica Ž. Petrović: Logika
Doc. dr Vesna M. Petrović: Naučni pojmovi i kako ih razvijati u nastavi

Detaljnije:

cid.pefja@gmail.com
https://pefja.kg.ac.rs/centar-za-izdavacku-delatnost/