Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

НОВА ИЗДАЊА ЦЕНТРА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА


Научне монографије

Проф. др Емина Копас-Вукашиновић: Контрола понашања деце и младих: превенција и/или могућност васпитног деловања
Проф. др Јелена Теодоровић: Унапређивање квалитета рада школа: како побољшати школе, наставу и ученичке исходе

Уџбеници

Проф. др Ружица Ж. Петровић: Логика
Доц. др Весна М. Петровић: Научни појмови и како их развијати у настави

Детаљније:

cid.pefja@gmail.com
https://pefja.kg.ac.rs/centar-za-izdavacku-delatnost/