Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

КЉУЧНА УЛОГА ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА У УНАПРЕЂЕЊУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ


Свесни кључне улоге васпитача и учитеља и важности систематског рада у заштити и унапређењу здравља деце, на Факултету педагошких наука у Јагодини смо још пре једанаест година у студијске програме увели низ предмета којима је циљ едукација будућих васпитача и учитеља у вези са активностима за заштиту менталног здравља деце. Реч је о предметима; Интеракција и комуникација у васпитном раду, Психологија менталног здравља, Психолошко саветовање у васпитном раду, Психотерапијске технике у васпитном раду, Превенција поремећаја у понашању.

Учећи вештине социјалне интеракције и комуникације, факторе развоја психопатолошких феномена у детињству и младости, упознајући се са ризико факторима и сопственом улогом у развоју емоционалних компетенција деце, будући учитељи и васпитачи се припремају да раде са децом водећи рачуна о њиховом менталном здрављу. Они то чине овладавајући принципима психолошог саветовања и могућностима примене психотерапијских техника у васпитном раду, учећи притом децу вештинама потребним за суочавање са стресом, интензивним емоционалним притиском у школи, породици и са вршњацима.

Осим тога на Факултету педагошких наука у Јагодини, дуги низ година, саставни део пријемног испита јесте и процена социјалних компетенција кандидата, будућих учитеља и васпитача. Путем интервјуа са кандидатом, трочлана комисија процењује, измедју осталог, комуникациони стил, контролу емоционалног реаговања кандидата и њихову просоцијалну оријентацију полазећи од сазнања да само социјално компетенти васпитачи и учитељи могу бити оно што психологија менталног здравља назива „финим штимерима неуралне структуре“ у развојном добу.

Потпуно свесни тешкоћа са којима се носе савремени студенти, формирали смо и Тим за психолошку подршку студентима, састављен од психолога са сертификатима из различитих психотерапијских праваца, који са студентима обаве на стотине разговора у току академске године и одрже низ радионица чији је циљ стицање вештина овладавања стресом, контроле анксиозности и депресивности.
Психологија менталног здравља у оквиру концепта примарне превенције, апострофира носиоце заштите и унапредјења менталног здравља које представљају „кључне особе“ у које поред родитеља спадају и васпитачи, учитељи и наставници.

Уводјењем ових предмета у студијске програме за образовање васпитача и учитеља, у први план смо истакли неопходност да они који раде са децом на предшколском и раном школском узрасту, стекну знања и компетенције, не само о томе како децу научити да читају, пишу, рачунају итд, већ и о томе колико је важно ментално здравље и како га унапредити и заштитити.