Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

KAKO SE NA NAŠEM FAKULTETU UČI O SISARIMA?


U saradnji sa udruženjem „Medoks“, koje na Budžinom brdu u Jagodini održava konjušnicu u kojoj žive lipicaneri, poniji, ali i psi i mačke, studenti Fakulteta pedagoških nauka ovde volontiraju oko svih poslova.
Kasnije svoja neposredno stečena saznanja o životu sisara prenose svojim kolegama u okviru redovne nastave na Fakultetu, pod mentorstvom predmetnih profesora.
Ovo je jedan izuzetno značajan iskorak u nastavi, ali je pre svega reč o uživanju.
Pozivamo sve zainteresovane studente da se priključe svim vannastavnim i zanimljivim nastavnim aktivnostima!