Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Izveštaji komisije 2020.


Evaluacija pedagoškog rada nastavnika i saradnika (2019/2020)
       


Evaluacija kvaliteta nastavnih predmeta (2019/2020)
       


Studentska evaluacija kvaliteta praktične obuke u okviru metodičkih predmeta četvrte godine osnovnih akademskih studija