Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Извештаји Комисије 2019.


Евалуација рада Факултета (2019)
  


Евалуација педагошког рада наставника и сарадника (2018/2019)
       


Евалуација квалитета наставних предмета (2018/2019)
       


Евалуација квалитета студијских програма и компетенција свршених студената (2019)
  


Евалуација квалитета рада управљачког и ненаставног особља (2019)
  


Евалуација анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних студената (2019)