Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Izveštaji Komisije 2019.


Evaluacija rada Fakulteta (2019)
  


Evaluacija pedagoškog rada nastavnika i saradnika (2018/2019)
       


Evaluacija kvaliteta nastavnih predmeta (2018/2019)
       


Evaluacija kvaliteta studijskih programa i kompetencija svršenih studenata (2019)
  


Evaluacija kvaliteta rada upravljačkog i nenastavnog osoblja (2019)
  


Evaluacija anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomiranih studenata (2019)