Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

FPNJ U MREŽI NAJBOLjIH EVROPSKIH FAKULTETA


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini nedavno je dobio jednu od najznačajnijih potvrda izuzetnog kvaliteta svog rada. Ova ustanova je na predlog Univerziteta Gornja Austrija (Linc) postala članica prestižne evropske mreže visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem učitelja, vaspitača i nastavnika. Mreža Symposium Network trenutno uključuje fakultete iz preko 15 evropskih zemalja, među kojima su Norveška, Velika Britanija, Irska, Austrija, Nemačka, Holandija, Belgija. Fakultet pedagoških nauka je jedini član mreže ne samo iz Srbije, nego i sa celog Balkana, i na mapi članica je najjužnija i najistočnija tačka.

Kao novi član mreže, kojoj se može pristupiti isključivo po preporuci nekog od univerziteta sa kojim ustanova-kandidat već ima ostvaren bilateralni ugovor o saradnji, Fakultet su na godišnjoj konferenciji u Dablinu od 12. do 16. maja predstavile dekan prof. dr Violeta Jovanović i prodekan za nastavu, prof. dr Ilijana Čutura.

Mreža Symposium Network predstavlja grupaciju aktivnih ekspertskih timova, otvorenih za saradnju i razmenu novih ideja i dobre prakse. Tokom boravka naše delegacije u Dablinu već su napravljeni konkretni koraci i planovi za dalje aktivnosti i međunarodne projekte kratkih studijskih programa, letnjih škola i razvoja kurikuluma kojima se Fakultet pedagoških nauka priključio.