Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

6. национални научни скуп са међународним учешћем КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ


Шести по реду скуп Књижевност за децу у науци и настави одржан је 9. и 10. маја 2019. године на Факултету педагошких наука у Јагодини. Овај научни скуп одржава се у интервалу од две године (традиционално у априлу или мају), а после сваког скупа објављује се и зборник рецензираних радова. Основна интенција јесте да окупи релевантне проучаваоце језика, књижевности и методике из Србије, Македоније, Републике Српске и Црне Горе, како би представили лингвистичка, поетичка и методичка сагледавања модерне књижевности за децу, као и актуелна проучавања класичних текстова овог књижевног корпуса из визуре најсавремених теоријских поставки.

Одржана су излагања учесника са свих државних универзитета у земљи, углавном са филолошких (филозофских) и учитељских/педагошких факултета, високих школа струковних студија за образовање васпитача, са Института за српски језик и Института за педагошка истраживања.