Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Службе факултета

 

Рад стручних служби са студентима

Извршиоци Име лица Рад са студентима
Секретар Никола Дринчић, дипл. правник Уторак
од 11 до 13 часова
Руководилац Службе за финансијска и материјална питања Сузана Денић, дипл.ецц Среда
од 11 до 13 часова
Шеф Службе за студентска и наставна питања Зоран Тодосијевић, правник Сваког дана
од 11 до 13 часова
Шеф Службе информационих технологија Небојша Милутиновић Сваког дана
од 8 до 15 часова
Медијатека Владимир Станојевић, дипл. педагог
Иван Илић, професор разредне наставе
Сваког дана
од 10 до 13 часова
Библиотека и читаоница Милева Лукић, шеф библиотеке
Иван Ивановић, библиотекар
Светлана Стевановић, библиотекар
Сваког дана
од 8 до 20 часова

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА

Правне, стручно-административне, финансијске послове обавља Секретаријат Факултета.
Радом Секретаријата руководи секретар Факултета Никола Дринчић, дипломирани правник.

Секретаријат Факултета чине следеће службе:

 

Служба за опште и правне послове

Миланка Бабић, шеф службе
Марија Јаношевић, дипл.правник, референт за правне и персоналне послове
Милена Стојановић, дипл.правник, референт за правне и персоналне послове
Коштана Ивковић, пословни секретар
Владан Димитријевић

 

Служба за финансијска и материјална питања

Сузана Денић, руководилац службе
Милена Милошевић, ликвидатор
Маријана Ђорђевић-Нешић, контиста-балансиста

 

Служба информационих технологија

Небојша Милутиновић, шеф службе
Павле Ђокић, систем инжењер

 

Служба за студентска и наставна питања

Зоран Тодосијевић, шеф службе
Милан Лукић, референт за последипломске студије
Снежана Гајић, референт
Јелица Јанковић, оператер студентског сервиса
Ана Келер, референт
Јованка Стевановић, референт
Санела Гајић, референт

 

Библиотека

Милева Лукић, шеф библиотеке
Иван Ивановић, библиотекар
Светлана Стевановић, библиотекар

 

Медијатека

Владимир Станојевић, дипл. педагог
Иван Илић, професор разредне наставе

 

Служба за односе са јавношћу

др Марко Ђорђевић, координатор за односе са јавношћу
Ђорђе Богдановић, сарадник за односе са јавношћу

 

Скриптарница

Андреа Стојановић, комерцијалиста

 

Служба за техничке послове

Јован Јанковић
Саша Цветковић
Милован Мијајловић
Мирослав Миладиновић
Зорица Ивановић
Драгица Стевановић
Александар Јовановић
Животије Станојловић
Ивана Анђелковић
Виолета Цветковић