Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Студентски парламент

 

Студентски парламент Факултета је основан 2006. године у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конститутивна седница Студентског парламента Факултета у садашњем сазиву је одржана 23. маја 2013.године.

е-маил адреса Студентског парламента: studentskiparlamentfpnja@gmail.com

Ред. број  Име и презиме Година
студија
 Студијски програм
1.  Илија Петровић  трећа  ОАС Учитељ
2.  Стефан Љубомировић  трећа  ОАС Учитељ
3.  Ђорђе Миленковић  четврта  ОАС Учитељ
4.  Павле Обрадовић  четврта  ОАС Учитељ
5.  Жељко Стојковић  друга  ОАС Учитељ
6.  Петар Алексић  друга  ОАС Учитељ
7.  Жељко Стојнић  друга  ОАС Васпитач у предшколским установама
8.  Нина Спасојевић  друга  ОАС Васпитач у предшколским установама
9.  Душан Цветковић  друга  ОАС Васпитач у предшколским установама
10.  Далибор Миловановић  друга  ОАС Учитељ
11.  Марија Милошевић  прва  ОАС Васпитач у предшколским установама
12.  Микица Арсић  прва  ОАС Васпитач у домовима
13.  Александра Михајловић  трећа  ОАС Васпитач у домовима
14.  Тамара Ђорђевић  трећа  ОАС Васпитач у предшколским установама
15.  Кристина Станковић трећа  ОАС Васпитач у предшколским установама
16.  Милош Ратковић  мастер студије  МАС Васпитач у домовима
17.  Милан Комненовић  мастер студије  МАС Васпитач у домовима
18.  Немања Берић  четврта  ОАС Васпитач у предшколским установама
19.  Снежана Косановић  четврта  ОАС Васпитач у предшколским установама
20.  Бобан Јанковић  мастер студије  МАС Васпитач у предшколским установама
21.  Александро Полин  мастер студије  МАС Учитељ

 

Председник: Илија Петровић
Потпредседници: Желјко Стојковић, Желјко Стојнић
Студент продекан: Стефан Љубомировић
Секретар: Кристина Станковић

 Пословник о раду Студентског парламента