Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Filozofija medija: mediji i alternativa, 2018.CEO BROJ

Zbornik radova Filozofija medija: mediji i alternativa


 

POJEDINAČNI TEKSTOVI

ČLANCI

Miloš Z Agatonović O BUDUĆNOSTI KOMUNIKACIJE: IMA LI SINGULARITET ALTERNATIVU?

Aleksandra N. Brakus ALTERNATIVNA KULTURA I MEDIJI

Boris R. Bratina, Oksana A. Bratina IDEOLOŠKA PRIRODA MEDIJA NA PRIMERU VIDEO-GIFA

Dragan R. Ćalović ALTERNATIVNA MEDIJASFERA

Ana D. Đurković ALTERNATIVA JEZIKOM FILMA

Vladislava V. Erdeljan KUDA IDE ALTERNATIVA DANAS: ILI DALEKO OD AVANGARDE

Dinko A. Gruhonjić MEDIJI CIVILNOG DRUŠTVA KAO ALTERNATIVA MEJNSTRIMU

Ivana S. Ignjatov Popović DRAMSKA UMETNOST U DEČJEM UČENJU I RAZVOJU KAO ALTERNATIVA ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Ivan B. Jeremić ALTERNATIVA U MEDIJSKI POSREDOVANOM DRUŠTVU

Jelena Ž. Maksimović, Jelena s. Osmanović, ZNAČAJ MEDIJSKE KULTURE ZA ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Vesna I. Maričić MEDIJI I ALTERNATIVA KROZ PROMATRANJE

Jelena S. Marković ZAGREBI MEDIJE

Ana A. Martinoli, „ALTERNATIVNI” ONLAJN-RADIO U SRBIJI NEZAVISNI AUDIO-PROJEKTI IZMEĐU EKSPERIMENTA IODRŽIVOG BIZNIS MODELA

Nina S. Mihaljinac MEDIJSKI AKTIVIZAM KAO UMETNIČKA PRAKSA U SRBIJI

Marija R. Milovanović „OTKAZANO ZBOG BOLESTI GLUMCA” SUBVERZIVNI POTENCIJAL I TELESNOSTI U BESTELESNOM PROSTORU MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

Angelina R. Milosavljević REFORMA CIJA, LUTER I UPOTREBA GRAFIKE U PROPAGANDNE SVRHE: PAPA KAO ANTIHRIST

 Olivera B. Nušić, Predrag M. Krstić, NOVI MEDIJI – STARA ALTERNATIVA

Dejana B. Prnjat DIGITALNI MEDIJI I OBRAZOVANJE

Milan A. Radovanović SEMIOTIKA ALTERNATIVNIH MEDIJA

Maja D. Ristić PERFORMANS KAO DRUGOST

Saša L. Sailović POZORIŠNI FESTIVAL KAO ALTERNATIVNI MEDIJ – U POTRAZI ZA ZADATKOM

Damir J. Smiljanić MEDIAL TURN – ALTERNATIVNO MIŠLJENJE ILI PROLAZNA MODA? 

Dobrivoje Ž. Stanojević, Marko M. Đorđević HUMOR, SATIRA, IRONIJA I KARIKATURA KAO SREDSTVO DEKONSTRUKCIJE MEDIJSKIH MITOVA

Nina S. Stojanović MOGUĆNOSTI PRIMENE MOBILNIH TELEFONA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

Radenko LJ. Šćekić MEJNSTRIM I ALTERNATIVNI MEDIJI KAO POLJE I SREDSTVO POLITIČKE BORBE

Katarina A. Šmakić MEDIJSKA PISMENOST U FORMI ALTERNATIVNOG OBRAZOVANJA

Divna M. Vuksanović FILOZOFIJA MEDIJA: MEDIJI I ALTERNATIVA