Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Videoteka realizovanih časova sa projekta (inovativni nastavni modeli)

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANjA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTARIVANjA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA I PODIZANjA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANjA

 


Čas 1.

 

Autor i predavač:
doc. dr Verica Milutinović

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Informatika u obrazovanju

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas: 
OAS Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Prezentacija grupnih vikija – rezultata onlajn saradničkog rada

Datum i mesto snimanja časa:
9.5.2017. godine, kabinet za Informatiku Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

 


 

Čas 2.

 

Realizatori: 
Osmislile su: prof.dr Radmila Milovanović i doc.dr Ivana Ćirković-Miladinović.
Predavač: doc.dr Ivana Ćirković-Miladinović.

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu i engleski jezik – korelacija

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima – osnovne studije (I godina)

Naziv nastavne jedinice:
The use of affective learning strategies during speaking activities in English language classroom (Upotreba afektivnih strategija učenja engleskog jezika tokom govornih vežbi na času)

Datum i mesto snimanja časa:
23.10.2017. Fakultet pedagoških nauka Jagodina

 


 

Čas 3.

 

Inovativni model: 
Primena studije časa u planiranju i pripremi usmerenih aktivnosti za korelaciju predmeta Metodički praktikum muzičkog vaspitanja i Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova

Realizatori:
doc. dr Aleksandra Mihajlović
doc. mr Nataša Vukićević

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova i Metodički praktikum muzičkog vaspitanja

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Predškolski vaspitač – osnovne akademske studije

Naziv nastavne jedinice
Skup, element skupa – utvrđivanje (oblast: Razvoj početnih matematičkih pojmova) i “Jesenska pesma” – slušanje muzike (oblast: Muzičko vaspitanje)

Datum i mesto snimanja časa.
26.10.2017. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, matematički kabinet i 31.10.2017. Predškolska ustanova ”Pionir”, objekat ”Pčelica”

 


 

Čas 4.

Realizatori: 
Osmislile su: doc.dr Slađana Stanković i doc.dr Irena Golubović-Ilić.
Predavači: Irena Golubović-Ilić i saradnik Boban Janković

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Metodički praktikum fizičkog vaspitanja
Metodički praktikum upoznavanja okoline – korelacija

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Vaspitač u predškolskim ustanovama – osnovne studije (IV godina)

Naziv nastavne jedinice:
MPFV – Prevencija i korekcija ravnog stopala
MPUO – Materijali i njihova svojstva (tvrdo – meko, hrapavo- glatko, predmeti od različitih oblika, boje i oblici); različiti načini (po)kretanja tela i predmeta

Datum i mesto snimanja časa:
31.10.2017. sala za fizičko, Fakultet pedagoških nauka Jagodina

 


 

Čas 5.

Inovativni model: 
Projektni model nastave

Realizatori:
doc. dr Dušan Ristanović
doc. dr Biljana Stojanović
doc. dr Predrag Živković

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Didaktika

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
OAS Učitelj
OAS Vaspitač u domovima

Naziv nastavne jedinice:
Projektni model nastave

Datum i mesto snimanja časa:
03.11.2017.

 


 

Čas 6.

Inovativni model: 
Korelacijsko-integracijski pristup obradi nastavnih sadržaja- ambijentalna nastava

Realizatori: 
doc.dr Snežana Marković
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodika nastave prirode i društva

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Metoda rada na tekstu u nastavi Srpskog jezika i Prirode i društva-Sadržaji o Svetom Savi

Datum i mesto snimanja časa:
23.11.2017. godine Muzej vostanih figura Jagodina

 


 

Čas 7.

Inovativni model: 
Izvrnuta učionica – Zajedničko planiranje nastavnih aktivnosti studenata i nastavnika

Realizatori:
prof.dr Marko Đorđević
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović
doc.dr Miloš Đorđević

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnove komunikologije

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (II godina)

Naziv nastavne jedinice
Facebook i društvene mreže-medijska pismenost

Datum i mesto snimanja časa.
4.12.2017. godine na Fakultetu pedagoških nauka

 


 

Čas 8.

Inovativni model: 
Multimedijalna programirana nastava-integrativni pristup

Realizatori: 
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović
doc.mr Miloš Đorđević
ass.MA Andrijana Miletić
doc.dr Irena Golubović-Ilić

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Metodika nastave prirode i društva
Metodika nastave likovne kulture

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Metoda grafičkih radova u nastavi Prirode i društva i Likovne kulture

Datum i mesto snimanja časa:
8.12.2017. godine Centar za učenje na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini

 


 

Čas 9.

Inovativni model: 
Integrisani pristup nastavi

Realizatori:
doc.dr Sandra Milanović,
ass.mr Ivana Milić,
demonstrator u nastavi Jelena Jančić
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović

Nastavni predmeti u okviru kojeg je snimljen čas:
Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Metodika nastave muzičke kulture
Metodika nastave prirode i društva

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Metodika nastave fizičkog vaspitanja: Metoda demonstracije-Narodne igre
Metodika nastave muzičke kulture: Metoda demonstracije – Narodne igre i tradicija
Metodika nastave prirode i društva: Metoda demonstracije, istorijski sadržji-tragovi prošlosti, narodni običaji, tradicija

Datum i mesto snimanja časa:
26.12.2017. godine Fiskulturna sala Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

 


Čas 10.

 

Inovativni model:
Mikronastava

Autori:
prof. dr Emina Kopas-Vukašinović
dr Vera Savić

Realizator:
dr Vera Savić

Nastavni predmet u okviru kog je snimljen čas:
Metodički praktikum engleskog jezika (Metodika nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu)

Studijski program u okviru kog je snimljen čas:
Osnovne akademske studije, smer Učitelj (8. semestar)

Naziv nastavne jedinice:

Using Microteaching in Initial EFL Young Learner Teacher Education; collaborative planning of a micro-lesson focused on developing the skill of giving instructions; reflection on and evaluation of micto-lessons taught by student teachers.

Datum i mesto snimanja časa:
16. april 2018., Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

 


Čas 11.

 

Autori:
doc. dr Branko Ilić
doc. dr Maja Dimitrijević

Predavač:
doc. dr Branko Ilić

Nastavni predmet u okviru kog je snimljen čas:
Književnost za decu

Studijski program u okviru kog je snimljen čas:
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama (II godina)

Naziv nastavne jedinice:

Sistematizacija sadržaja iz istorije srpske poezije za decu

Datum i mesto snimanja časa:
27. mart 2019., Fakultet pedagoških nauka u Jagodini