Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Видеотека реализованих часова са пројекта (иновативни наставни модели)

ПРЕТПОСТАВКЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВИЈАЊА ИНОВАТИВНИХ МОДЕЛА НАСТАВЕ У ФУНКЦИЈИ ОСТАРИВАЊА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ДОМАЋЕМ И ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ ЗНАЊА

 


Час 1.

 

Аутор и предавач:
доц. др Верица Милутиновић

Наставни предмет у оквиру којег је снимљен час:
Информатика у образовању

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час: 
ОАС Учитељ (III година)

Назив наставне јединице:
Презентација групних викија – резултата онлајн сарадничког рада

Датум и место снимања часа:
9.5.2017. године, кабинет за Информатику Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

 


 

Час 2.

 

Реализатори: 
Осмислиле су: проф.др Радмила Миловановић и доц.др Ивана Ћирковић-Миладиновић.
Предавач: доц.др Ивана Ћирковић-Миладиновић.

Наставни предмети у оквиру којих је снимљен час:
Интеракција и комуникација у васпитном раду и енглески језик – корелација

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима – основне студије (I година)

Назив наставне јединице:
The use of affective learning strategies during speaking activities in English language classroom (Употреба афективних стратегија учења енглеског језика током говорних вежби на часу)

Датум и место снимања часа:
23.10.2017. Факултет педагошких наука Јагодина

 


 

Час 3.

 

Иновативни модел: 
Примена студије часа у планирању и припреми усмерених активности за корелацију предмета Методички практикум музичког васпитања и Методички практикум развоја почетних математичких појмова

Реализатори:
доц. др Александра Михајловић
доц. мр Наташа Вукићевић

Наставни предмет у оквиру којег је снимљен час:
Методички практикум развоја почетних математичких појмова и Методички практикум музичког васпитања

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Предшколски васпитач – основне академске студије

Назив наставне јединице
Скуп, елемент скупа – утврђивање (област: Развој почетних математичких појмова) и “Јесенска песма” – слушање музике (област: Музичко васпитање)

Датум и место снимања часа.
26.10.2017. Факултет педагошких наука у Јагодини, математички кабинет и 31.10.2017. Предшколска установа ”Пионир”, објекат ”Пчелица”

 


 

Час 4.

Реализатори: 
Осмислиле су: доц.др Слађана Станковић и доц.др Ирена Голубовић-Илић.
Предавачи: Ирена Голубовић-Илић и сарадник Бобан Јанковић

Наставни предмети у оквиру којих је снимљен час:
Методички практикум физичког васпитања
Методички практикум упознавања околине – корелација

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Васпитач у предшколским установама – основне студије (IV година)

Назив наставне јединице:
МПФВ – Превенција и корекција равног стопала
МПУО – Материјали и њихова својства (тврдо – меко, храпаво- глатко, предмети од различитих облика, боје и облици); различити начини (по)кретања тела и предмета

Датум и место снимања часа:
31.10.2017. сала за физичко, Факултет педагошких наука Јагодина

 


 

Час 5.

Иновативни модел: 
Пројектни модел наставе

Реализатори:
доц. др Душан Ристановић
доц. др Биљана Стојановић
доц. др Предраг Живковић

Наставни предмет у оквиру којег је снимљен час:
Дидактика

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
ОАС Учитељ
ОАС Васпитач у домовима

Назив наставне јединице:
Пројектни модел наставе

Датум и место снимања часа:
03.11.2017.

 


 

Час 6.

Иновативни модел: 
Корелацијско-интеграцијски приступ обради наставних садржаја- амбијентална настава

Реализатори: 
доц.др Снежана Марковић
доц.др Оливера Цекић-Јовановић

Наставни предмети у оквиру којих је снимљен час:
Методика наставе српског језика и књижевности
Методика наставе природе и друштва

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Основне академске студије студијски програм Учитељ (III година)

Назив наставне јединице:
Метода рада на тексту у настави Српског језика и Природе и друштва-Садржаји о Светом Сави

Датум и место снимања часа:
23.11.2017. године Музеј востаних фигура Јагодина

 


 

Час 7.

Иновативни модел: 
Изврнута учионица – Заједничко планирање наставних активности студената и наставника

Реализатори:
проф.др Марко Ђорђевић
доц.др Оливера Цекић-Јовановић
доц.др Милош Ђорђевић

Наставни предмет у оквиру којег је снимљен час:
Основе комуникологије

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Основне академске студије студијски програм Васпитач у предшколским установама (II година)

Назив наставне јединице
Фацебоок и друштвене мреже-медијска писменост

Датум и место снимања часа.
4.12.2017. године на Факултету педагошких наука

 


 

Час 8.

Иновативни модел: 
Мултимедијална програмирана настава-интегративни приступ

Реализатори: 
доц.др Оливера Цекић-Јовановић
доц.мр Милош Ђорђевић
асс.МА Андријана Милетић
доц.др Ирена Голубовић-Илић

Наставни предмети у оквиру којих је снимљен час:
Методика наставе природе и друштва
Методика наставе ликовне културе

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Основне академске студије студијски програм Учитељ (III година)

Назив наставне јединице:
Метода графичких радова у настави Природе и друштва и Ликовне културе

Датум и место снимања часа:
8.12.2017. године Центар за учење на Факултету педагошких наука у Јагодини

 


 

Час 9.

Иновативни модел: 
Интегрисани приступ настави

Реализатори:
доц.др Сандра Милановић,
асс.мр Ивана Милић,
демонстратор у настави Јелена Јанчић
доц.др Оливера Цекић-Јовановић

Наставни предмети у оквиру којег је снимљен час:
Методика наставе физичког васпитања
Методика наставе музичке културе
Методика наставе природе и друштва

Студијски програм у оквиру којег је снимљен час:
Основне академске студије студијски програм Учитељ (III година)

Назив наставне јединице:
Методика наставе физичког васпитања: Метода демонстрације-Народне игре
Методика наставе музичке културе: Метода демонстрације – Народне игре и традиција
Методика наставе природе и друштва: Метода демонстрације, историјски садржји-трагови прошлости, народни обичаји, традиција

Датум и место снимања часа:
26.12.2017. године Фискултурна сала Факултета педагошких наука у Јагодини

 


Час 10.

 

Иновативни модел:
Микронастава

Аутори:
проф. др Емина Копас-Вукашиновић
др Вера Савић

Реализатор:
др Вера Савић

Наставни предмет у оквиру ког је снимљен час:
Методички практикум енглеског језика (Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту)

Студијски програм у оквиру ког је снимљен час:
Основне академске студије, смер Учитељ (8. семестар)

Назив наставне јединице:

Using Microteaching in Initial EFL Young Learner Teacher Education; collaborative planning of a micro-lesson focused on developing the skill of giving instructions; reflection on and evaluation of micto-lessons taught by student teachers.

Датум и место снимања часа:
16. април 2018., Факултет педагошких наука у Јагодини

 


Час 11.

 

Аутори:
доц. др Бранко Илић
доц. др Маја Димитријевић

Предавач:
доц. др Бранко Илић

Наставни предмет у оквиру ког је снимљен час:
Књижевност за децу

Студијски програм у оквиру ког је снимљен час:
ОАС Васпитач у предшколским установама (II година)

Назив наставне јединице:

Систематизација садржаја из историје српске поезије за децу

Датум и место снимања часа:
27. март 2019., Факултет педагошких наука у Јагодини