Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

УСАВРШАВАЊЕ СТУДЕНАТА, БУДУЋИХ УЧИТЕЉА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У ЕВРОПИ


Главни циљ пројекта је развијање и примена једносеместралног међународног студијског програма за студенте на смеру ОАС Учитељ. Притом, на основу заједничког европског наслеђа тежи се обликовању новог европског грађанина, способног за учешће и допринос новој Европи, Европи 21. века у свету.
Путем Еразмус+ програма омогућена је реализација пројекта ЕПТЕ за који студенти са смера ОАС Учитељ Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу могу аплицирати.
Пројекат се реализује на Универзитету у Порту, Португалија у трајању од 1 семестра у летњем семестру 2022. године. Аплицирање ће се одвијати путем конкурса за Еразмус+ мобилност који организује Универзитет у јесењем семестру 2021.године.
Студијски програм обухвата 6 модула који имају по 5 ЕСПБ бодова и покривају следеће области:
• Друштво, култура и образовање (Society, Culture and Education)
• Вишејезичност и интеркултуралност (Plurilingual and Intercultural Education)
• Животна средина и одрживи развој (Environment and Sustainable Development)
• Математика (Mathematics)
• Уметност (Arts)
• Педагогија и дидактика (Pedagogy and Didactics)
Стручњаци са свих универзитета (Универзитет у Порту, Португалија; Универзитет у Линцу, Горња Аустрија; Универзитет у Љубљани, Словенија; Универзитет у Холандији, Универзитет у Нитри, Словачка) који учествују у пројекту даће свој допринос заједничком наставном програму. У циљу реализације ЕПТЕ пројекта биће одабрано по троје одличних студената са смера ОАС Учитељ са свих високошколских установа које учествују.
Програмом је обезбеђена стипендија у оквиру Еразмус+ програма. Више информација о програму можете добити путем линка http://www.epteteacher.eu/ или слањем упита на имејл majastanojevic2@gmail.com.