Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

У ОКВИРУ ПРОГРАМА “ОТВОРЕНИ СВЕТ“  ДОЦ. ДР ОЛИВЕРА ЦЕКИЋ – ЈОВАНОВИЋ БОРАВИЛА У АМЕРИЦИ КАО ДЕЛЕГАТ  ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ


„Отворени свет“ представља програм Амбасаде САД који спонзорише Open World Leadership Center. Циљ програма је размена искустава, знања, културе и успостављање професионалних контаката, међународне сарадње и партнерстава у области високог обрaзовања.

Један од пет представника универзитета Србије у оквиру програма Отворени свет био је и Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Чланица НУМ тима Факултета педагошких наука у Јагодини, доц. др Оливера Цекић Јовановић, делегирана је и стипендирана од стране Амбасаде САД као учесник програма размене између Америке и других земаља света који спонзорише Open World Leadership Center.

Тема програма који је реализован у периоду од 10-20. октобра 2018. године била је Higher Education Reform – реформа високошколског образовања. Делегати из Србије били су представници Универзитета у Крагујевцу (Александра Вуловић и Оливера Цекић-Јовановић), Универзитета у Београду (Јасмина Пешић-Јотић и Владимир Микић) и Универзитета у Нишу (Јелена Чивљак), фасцилитатор Вукица Станковић (Амбасада САД у Београду) и преводилац Влатка Landay.

Током програма представљене су нове методе и модели наставног рада на факултетима, организација различитих центара за подршку студентима и унапређење међународне сарадње у оквиру размене професора и студената. Делегати су били у прилици да упознају начине и системе повезивања високошколских установа са локалном заједницом и привредом, предузећима и компанијама, као и да посматрају наставу на Kent State Универзитету и средњој школи у Акрону, држава Охајо. Представљен је и начин стажирања, стицања радног искуства током студирања, као и укључивање савременог тржишта рада и економских захтева у наставне програме високог образовања.

Детаљније о програму можете прочитати на адреси: https://sites.google.com/view/oct18owserbia/home

Извештај