Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

U OKVIRU KULTURNO-OBRAZOVNE MANIFESTACIJE „PUTOKAZI KULTURE” PREDSTAVLjENA KNjIGA „SUPERPOVEZANI“


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, predstavljena je knjiga komunikološkinje Meri Čejko, „Superpovezani“, koja ruši stare mitove i pruža nove uvide u funkcionisanje digitalnog društva. Provokativna i inspirativna, ova knjiga izaziva čitaoce da na nov način sagledaju uticaj digitalnih medija i posledice koje oni imaju na svakodnevni život.

Autorka knjige „Superpovezani“ bliža je tehnooptimistima nego pesimistima ali ni jedan njen stav nije posledica naučne proizvoljnosti ili lične pristrasnosti. Može se reći da je jedan od najvećih doprinosa ove knjige obuhvat tema i sa internetom povezanih fenomena, kojima se Čejko bavi, od istorije interneta i “web-a”, pa i njegove mračne strane, preko „naseljavanja“ sajberprostora, razmene i nadzora, nejednakosti, identiteta, stvaranja onlajn veza, bilo prijateljskih bilo seksualnih ili emotivnih, pa sve do tehno-društvenih institucija i naše sudbine u godinama koje slede.

O knjizi su govorili, Dalibor Petrović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Maja Vukadinović, profesorka Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, Zoran Hamović, glavni urednik “IP Clio” i Marko Đorđević, profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

PUTOKAZI KULTURE 2019/2020.