Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Trim kabinet

Pored fiskulturne sale, na fakultetu se nalazi i manja sala, odnosno trim-kabinet. Trim-kabinet prestavlja prostor u kome se izvode vežbe snage, izdržljivosti, fleksibilnosti, ravnoteže i koordinacije. U trim-kabinetu se realizuje deo praktične nastave iz predmeta Korektivna gimnastika, Osnove antropomotorike i Sportsko-rekreativna nastava.