Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Трим кабинет

Поред фискултурне сале, на факултету се налази и мања сала, односно трим-кабинет. Трим-кабинет преставља простор у коме се изводе вежбе снаге, издржљивости, флексибилности, равнотеже и координације. У трим-кабинету се реализује део практичне наставе из предмета Корективна гимнастика, Основе антропомоторике и Спортско-рекреативна настава.