Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Библиотека

 

Човеку који има библиотеку и врт не треба ништа више.

Цицерон

ИСТОРИЈАТ

Законом о уређењу Учитељске школе од 5. октобра 1870. године предвиђена је, зарад унапређења наставе и научног образовања, према Члану 10, учитељска школска библиотека, потребна збирка за предавање јестаственице, земљописа, физике и хемије и помоћних средстава за геометрију.

Библиотека постоји од оснивања Учитељске школе  у Јагодини (1898). Целокупан фонд преузела је најпре Педагошка академија за образовање наставника разредне наставе, а потом наследио Учитељски факултет 1993. године, данас Факултет педагошких наука у Јагодини.

ФОНД

Библиотека Факултета педагошких наука у Јагодини данас располаже вредним фондом од преко 40500 књига и 60 наслова часописа из области књижевности, уметности, културе, педагогије, психологије, социологије и др.

Посебно место заузимају Легат Сретена Аџића, првог управитеља Учитељске школе у Јагодини и оснивача Библиотеке, репринт Мирослављевог јеванђеља и збирка старе и ретке књиге која садржи 87 наслова.

Набавна политика Библиотеке остварује се на основу плана набавки према потребама наставног и научно-истраживачког рада Факултета, а средства се обезбеђују финансијским планом за сваку календарску годину.

Књиге се набављају куповином, поклонима, донацијама и обавезним примерком.

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА

Публикације којима библиотека не располаже набављају се међубиблиотечком позајмицом од библиотека чланица система COBISS.SR. Од 2006. године, пуноправни члан система је и наша библиотека и, као његов део, има могућност активног учешћа у процесу узајамне каталогизације.

Књиге добијене на овај начин користе се само у читаоници Библиотеке, а фотокопије остају у трајном власништву корисника.

КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Библиотечки фонд је намењен првенствено студентима и запосленима на Факултету, као сталним корисницима.

Данас је рад Библиотеке у потпуности аутоматизован.

Лице стиче статус корисника Библиотеке учлањењем у библиотеку. Учлањење се обавља добијањем чланске карте са бар-кодом. Чланство у Библиотеци је бесплатно.

Каталози Библиотеке и остали извори у штампаном и електронском облику омогућавају лак приступ информацијама.

Начин рада и услови коришћења библиотечког фонда регулисани су Правилником о раду библиотеке Факултета педагошких наука.

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ФОНДА

Фонд Библиотеке Факултета педагошких наука могуће је претражити у Библиотеци, уз помоћ дежурног библиотекара, или преко интернета, са интернет странице Библиотеке, на адреси http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1551148633304201

БИБЛИОГРАФСКО ПРЕТРАЖИВАЊЕ

На захтев корисника могу се обављати библиографска претраживања потребне литаратуре. Корисник може добити резултате претраживања у штампаном или у електронском облику.

KоBSON

Библиотека је део Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку KoBSON, чијој мрежи имају бесплатан приступ сви наставници и сарадници.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У делокруг свог рада Библиотека је уврстила и културно-образовне активности: промоције и изложбе књига, обележавање значајних јубилеја, организовање сусрета са писцима, радионице…

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ

Радно време библиотеке са читаоницом је сваког радног дана од 8 до 20 часова. Библиотека је отворена и у дане викенда (суботом и недељом), у време обављања испита и других облика наставе у складу са захтевима процеса рада.


Закон о уређењу учитељске школе из 1870. године
Правилник о раду библиотеке Факултета педагошких наука

COBISS+
База наше Библиотеке
Заједница библиотека