Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Фискултурна сала


Објекат фискултурне сале потпуно је опремљен у складу са савременим стандардима, има површину од 448 м2 и и галерију за 50 гледалаца са које студенти могу посматрати реализацију практичних активности у оквиру методичких предмета али и бодрити своје тимове на утакмицама.

Сала представља место непосредне реализације практичне наставе из групе предмета из области физичке културе. У њој се често одржавају утакмице из различитих спортова, хуманитарни турнири које организују студенти Факултета и презентације мање заступљених спортова. У оквиру фискултурне сале налази се и справарница са реквизитима неопходним за квалитетну реализацију активности, а у непосредној близини сале су свлачионице са мокрим чворовима. Сала и пратећи објекти задовољавају све прописане услове (у погледу димензија и безбедности, санитарно-хигијенске, противпожарне, инсталационо-техничке и др.) неопходне за реализацију наставе физичког васпитања.