Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Fiskulturna sala


Objekat fiskulturne sale potpuno je opremljen u skladu sa savremenim standardima, ima površinu od 448 m2 i i galeriju za 50 gledalaca sa koje studenti mogu posmatrati realizaciju praktičnih aktivnosti u okviru metodičkih predmeta ali i bodriti svoje timove na utakmicama.

Sala predstavlja mesto neposredne realizacije praktične nastave iz grupe predmeta iz oblasti fizičke kulture. U njoj se često održavaju utakmice iz različitih sportova, humanitarni turniri koje organizuju studenti Fakulteta i prezentacije manje zastupljenih sportova. U okviru fiskulturne sale nalazi se i spravarnica sa rekvizitima neophodnim za kvalitetnu realizaciju aktivnosti, a u neposrednoj blizini sale su svlačionice sa mokrim čvorovima. Sala i prateći objekti zadovoljavaju sve propisane uslove (u pogledu dimenzija i bezbednosti, sanitarno-higijenske, protivpožarne, instalaciono-tehničke i dr.) neophodne za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja.