Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Termini konsultacija


Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Termini konsultacija u jesenjem semestru 2023/2024.

Ime i prezime profesora/asistenta TERMINI KONSULTACIJA 2023/2024.
Prof. Slobodan Štetić  četvrtak 11.00-12.30
Prof. dr Živorad Marković
Prof. dr Nenad Vulović četvrtak 10.30-11.30
Prof. dr Aleksandar Ignjatović ponedeljak 12.30-13.30
Prof. dr Dušan Ristanović sreda 12.30-13.30
Prof. dr Aleksandra Mihajlović Termini konsultacija po dogovoru sa predmetnim profesorom;

Smer vaspitač – kontakt amathematica.vaspitac@gmail.com

Smer učitelj – amathematica@gmail.com

Prof. dr Snežana Marković petak  11.30-12.30
Prof. dr Olivera Cekić-Jovanović sreda 12.00-13.00
Doc. dr Nataša Vukićević utorak 12.00-13.00
Prof. dr Irena Golubović-Ilić četvrtak 11.00-12.30
Prof. dr Sandra Milanović ponedeljak u 12.00
Doc. dr Maja Dimitrijević sreda, četvrtak 11.30-12.30
Prof. dr Mia Arsenijević četvrtak u 12.00
Doc. mr Ivana Milić četvrtak 11.30-13.30 / u dogovoru sa predmetnim profesorom putem mejla
Prof. dr Miloš Đorđević četvrtak 12.00-13.00
Ass. ma Jovana Đorđević ponedeljak 14:30, utorak u 13:00
Doc. mr Jelena Grkić Ginić četvrtak 13.30-14.30
Doc. dr Milan Milikić utorak 13.00-14.00
Doc. ma Milica Stanković četvrtak 10.00-11.00
Doc. dr Bogdan Štetić
Ass. ma Nina Eremić sreda 12.30-13.15 / petak 10.00-11.00
Ass. ma Katarina Stanojević ponedeljak 12.30-14.00, utorak 12.30-13.30
 Ass. ma Andrijana Miletić sreda 12.30-13.30
Sar. ma Jelena Jančić utorak 12.30-13.30

Katedra društveno-humanističke nauke
Termini konsultacija u jesenjem semestru 2022/2023.

Ime i prezime Termini konsultacija
Prof. dr Ružica Petrović Utorak: 11.00 – 12.00
Prof. dr Emina Kopas Vukašinović Na fakultetu: sreda: 14.15-15.00

Onlajn, putem Zoom-a: utorak: 18.00-19.00

Prof. dr Sunčica Macura Petak: 15.00 – 16.00
Prof. dr Vesna Trifunović Sreda: 9.30 – 10.30
Prof. dr Jelena Teodorović Sreda: 15:30-16:30

(ili po dogovoru sa nastavnikom)

Prof. dr Jelena Starčević Prof. dr Jelena Starčević će u jesenjem semestru držati konsultacije dominantno onlajn (putem zum aplikacije). Za dogovor o konsultacijama obratiti se na mejl teorijaipraksa@gmail.com
Prof. dr Marko Đorđević
Prof. dr Predrag Živković Četvrtak: 10.00-11.30
Prof. dr Biljana Stojanović Ponedeljak: 14.00-15.00
Doc. dr Vesna Petrović
Doc. dr Nenad Stevanović Sreda: 13.30 -15.00
Doc. dr Bojana Dimitrijević Ponedeljak: 9.45-10.45
Ass. MA Ana Miljković Ponedeljak:12.20-13.20
Ass. MA Milan Komnenović Ponedeljak: 11.30 – 12.30
Ass. MA Nedeljko Milanović Ponedeljak: 12.30 – 13.30

Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
Termini konsultacija u jesenjem semestru 2022/2023. god

Ime i prezime Termini konsultacija
Prof. dr Verica Milutinović Utorak od 14:15
Asist. Suzana Đorđević Utorak od 14:15
Doc. dr Vladimir Ristić Petak od 10:00 do 12:00
Prof. dr Svetlana Ćurčić Četvrtkom od 11.30
Doc. dr Jelena Mladenović Četvrtkom od 12.30 do 13.30

Katedra za za filološke nauke
Termini konsultacija u jesenjem semestru 2022/2023. god

Nastavnik Dan Vreme
Prof. dr Violeta Jovanović četvrtak 11.00 – 12.30 Kabinet dekana
Prof. dr Ilijana Čutura ponedeljak
sreda
12.00 – 13.00
11.00 – 12.30
Kabinet prodekana
za nastavu
Prof. dr Jelena Spasić utorak 14.00 – 15.00 Kabinet K24
Doc. dr Branko Ilić utorak 10.30 – 12.00 Kabinet K24
Nina Živković ponedeljak
petak
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
Kabinet K24
Prof. dr Ivana Ćirković-Miladinović sreda
petak
15.00 – 16.00
14.00 – 15.00
Kabinet K11
Doc. dr Marija Stanojević Veselinović sreda 11.00 – 13.00 Kabinet K11
Doc. dr Vera Savić ponedeljak 13.30 – 15.00 Kabinet K11
Dr Nenad Miladinović četvrtak 13.30 – 14.30 Kabinet K11