Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Studentska organizacija


Studentska organizacija Fakulteta je osnovana 23. novembra 1994. godine. Ona deluje kao samostalna, nezavisna i nestranačka organizacija studenata Fakulteta.

Predsednik Studentske organizacije: Dušan Marković
Predsednik Skupštine Studentske organizacije: Nemanja Simonović
Sekretar: Magdalena Petrović
Izvršni odbor: Dušan Marković, Nemanja Simonović, Nenad Ilić, Nikola Gojković.
Predsednik Sportskog društva Studentske organizacije: Boban Janković

Odluka o verifikaciji mandata članova Skupštine studentske organizacije
Poslovnik o radu Skupštine Studentske organizacije