Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА НА ПРЕСТИЖНИМ ЕВРОПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу сарађује са преко 14 европских универзитета у оквиру Еразмус+ програма и од 2022. године је пуноправни члан ЕПТЕ програма (http://www.epteteacher.eu/), једносеместралног међународног студијског програма, чији је главни циљ образовање учитеља Европе за 21. век.

Путем стипендираног Еразмус+ програма омогућена је реализација мобилности студената Факултета педагошких наука на партнерским универзитетима. У пролећном семестру 2023. године шест наших студенткиња похађа наставу у оквиру наведеног програма на престижним Универзитетима у Холандији, Шпанији и Словенији.