Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

STRUČNI SKUP “PROJEKTNA NASTAVA – ISKUSTVA IZ PRVE GODINE PRIMENE“


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, u četvrtak 30. maja 2019. u 18 časova, biće održan stručni skup “Projektna nastava – iskustva iz prve godine primene.

U okviru ovog stručnog skupa, biće potpisan i sporazum o saradnji sa izdavačkom kućom Klio iz Beograda sa kojom je u narednom periodu planirano zajedničko objavljivanje više stručnih naslova iz oblasti projektne nastave.