Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

РИЗНИЦА ПРОШЛОСТИ: КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО НАСЛЕЂЕ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА – ОСВРТ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 2019/2020.


Факултет педагошких наука у Јагодини баштини преко сто двадесет година дугу традицију која сеже у 1898. годину, када је основана Српска краљевска мушка учитељска школа јагодинска. По много чему изузетна, та школа са интернатом,
ботаничком баштом и великим пољопривредним имањем успостављена је према идејама њеног идејног творца и првог управитеља, чувеног педагога Сретена Аџића.
Први пројекат, Сто двадесет година друштва Узданица – проучавање, очување и представљање архивске грађе везане за оснивање и рад Друштва, добијен је по конкурсу за област културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности 2019. године. Током те године је и у потпуности реализован. У оквиру пројекта осмишљен је и дизајниран систем пописивања и архивирања у сарадњи са Историјским архивом „Средње Поморавље” у Јагодини.
Фотографије, архивска, рукописна и књижна грађа архивиране су и документоване од стране запослених на Факултету који су и учесници пројекта. Набавка оригинала вршена је откупом (из приватних средстава учесника пројекта) или донацијама од физичких лица (грађанству је упућен јавни позив путем медија и друштвених мрежа), а набавка копија или скенираних форми разменом са следећим установама: Историјски архив „Средње Поморавље”, Завичајни музеј у Јагодини, Педагошки музеј у Београду, Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, манастир Враћевшница, Архијерејско намесништво беличко. Откривен је велики број докумената, посебно фотографија, из периода 1920–1940. године, што је и био примарни фокус пројекта, али су мапирани и извори за даље прикупљање грађе.
Грађа је смештена у просторијама Факултета, а 13. децембра 2019. свечано је објављено отварање архива и промовисан први том Књиге сећања, уз присуство бројне публике у којој су били и некадашњи ђаци Школе, учитељи и наставници у пензији.
Пројекат је резултирао и много ширим обимом активности него што је било предвиђено, а један од важних резултата јесте сарадња која је успостављена међу низом установа које су реализовале различите али тематски сродне пројекте Министарства. Тако је остварена значајна сарадња са Музејем рудничко-таковског краја који је приредио изложбу Мати Ана, духовно чедо владике Николаја Велимировића (1900–1975). Факултет и Историјски архив „Средње Поморавље” у Јагодини посветили су као суиздавачи мати Ани зборник радова Игуманија Ана (Аџић) – оличење посвећености (уредници Илијана Чутура и Оливер Ђорђевић). За Факултет и Јагодину Ану Аџић везују године њеног детињства које је као Надежда,
кћерка Сретена Аџића, провела у двориштву јагодинске Учитељске школе, где се налазила управитељева кућа.

Детаљније: https://pefja.kg.ac.rs/izlozba-secanja/