Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК за упис на МАСТЕР академскe студијe у школској 2023/24. години на студијском програму ВЕБ ДИЗАЈН траје од 18. до 29. септембра 2023. године.


Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука, из области уметности.

Пријаве се могу доставити:

  • лично, у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Лицеја Кнежевине Србије бр. 1А, Крагујевац;
  • лично, у просторијама Службе за студентска и наставна питања Факултета педагошких наука у Јагодини, улица Милана Мијалковића 14, Јагодина;
  • електронским путем, достављањем скениране документације, на имејл адресе: prijеmnimaster23@pefja.kg.ac.rs и studentska.sluzba@kg.ac.rs

Детаљније о конкурсу: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/09/Konkurs-MAS-Veb-dizajn-KONACNO.pdf