Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Obaveštenja o terminima nastave i ispita


Finalne provere znanja (Ispitni rok Jul II) iz Osnova komunikologije, Govornih veština i komunikacije i Medijske pismenosti, zakazane za 4. avgust 2020, biće održane onlajn preko platformi Zoom i Skype.  

Sve provere biće obavljene na ovaj način, NIJE POTREBNO DA DOLAZITE NA FAKULTET.  

 

  1. FINALNA PROVERA ZNANjA – OSNOVE KOMUNIKOLOGIJE

Utorak, 4. avgust 2020. u 9 časova

PRISTUP PREKO ZOOM-A:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75159569623?pwd=MVRNRmZPWFBLRWxCSC92cDlBdTZ4dz09

Meeting ID: 751 5956 9623
Passcode: BX9uRL

PRISTUP PREKO SKYPE-A:
Moj username je:
mmdjordjevic1

Na pozive preko SKYPE-a, odgovaraću 15.07.2020. od 10 časova

 

  1. FINALNA PROVERA ZNANJA – GOVORNE VEŠTINE I KOMUNIKACIJA

Utorak, 4. avgust 2020. u 11 časova

PRISTUP PREKO ZOOM-A:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74233791748?pwd=QnVyRnBuOExCcWtjNlJJb25sUzVjQT09

Meeting ID: 742 3379 1748
Passcode: cE40S8

PRISTUP PREKO SKYPE-A:
Moj username je:
mmdjordjevic1

Na pozive preko SKYPE-a, odgovaraću od 11.30 časova

 

  1. FINALNA PROVERA ZNANjA – MEDIJSKA PISMENOST

Utorak, 4. avgust 2020. u 12 časova

PRISTUP PREKO ZOOM-A:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74539976253?pwd=ZEVuMVh3ZmhhanRtZ1lNZVM3YUFmQT09

Meeting ID: 745 3997 6253
Passcode: nz4vQ9  

Moj username je:
mmdjordjevic1

Na pozive preko SKYPE-a, odgovaraću od 12.30 časova


Polaganje usmenog dela ispita iz Metodologije pedagoških istraživanja 5.avgusta biće organizovano onlajn. Sve informacije na metodologija.pefja@gmail.com.

Prof.dr Predrag Živković


Obaveštenje master studentima PV-MAS:

Ispit iz nastavnog predmeta KURIKULUMI PREDŠKOLSKOG VASPITANjA će u septembarskom ispitnom roku biti održan 4. 9. 2020. u 11.00 časova, umesto u planiranom i na sajtu Fakulteta objavljenom terminu (8. 9. 2020. u 11.00 časova).

                                                        Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović

Obaveštenje master studentima DV-MAS:

Ispit iz nastavnog predmeta METODIKA VASPITNOG RADA će u septembarskom ispitnom roku biti održan 4. 9. 2020. u 11.00 časova, umesto u planiranom i na sajtu Fakulteta objavljenom terminu (9. 9. 2020. u 11.00 časova).

                                                        Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović


Ispit iz Metodike upoznavanja okoline zakazan za 11h tog dana početi u 9h. (Ispit zakazan 1.8.2020. godine)


Inkluzija u obrazovanju: obaveštenje o julskom II ispitnom roku

Ispiti u okviru predmeta Inkluzija u obrazovanju  kod prof. dr Sunčice Macure u julskom II roku održaće se putem gugl učionice, odnosno bez fizičkog prisustva na fakultetu. Potrebno je da se studenti koji nisu u gugl učionici jave mejlom dr Bojani Dimitrijević (bojana.dim@gmail.com). Ostali studenti ne treba da najavljuju svoje prisustvo na ispitu. Ispit će se održati 30.07.2020. u 16.00.

prof. dr Sunčica Macura


Razvojna psihologija (Učitelj): obaveštenje o julskom II ispitnom roku

Ispit u okviru predmeta Razvojna psihologija za smer UČITELj održaće se u julskom II  roku putem gugl učionice, odnosno bez fizičkog prisustva na fakultetu. Potrebno je da se studenti koji nisu u gugl učionici jave mejlom (bojana.dim@gmail.com). Ostali studenti ne treba da najavljuju svoje prisustvo na ispitu. Ispit će se održati 30.07.2020. u 16.00.

dr Bojana Dimitrijević


Ispit iz predmeta Osnove vizuelne umetnosti 2 održaće se online.

Potrebno je da se studenti koji izlaze na ispit jave asistentu Jovani Đorđević (avramjov@yahoo.com) do 30.07. kako bi dobili instrukcije za polaganje ispita.


Ispiti za sve predmete prof. Jelene Teodorović će se do daljnjeg održavati onlajn. Nakon prijavljivanja ispita potrebno je emailom kontaktirati profesorku.


Ispiti iz Osnova prirodnih nauka, ekologije i opšte higijene, kao i održivog razvoja na MAS biće održani onlajn u petak, 31.jula. Tačno vreme biće javljeno nakon što studenti pošalju ispitne prijave putem mejla dr Jeleni Mladenović.


Ispit iz predmenta Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja održađe se po unapred datom rasporedu u prostorimam fakuluteta vodeći pritom računa o svim merama bezbednosti preporučenim usled situacije prouzrokovane pandemijom. Ispit se održava na fakultetu sa početkom od 10h. 

Studenti koji imaju mogućnosti i žele mogu polagati ispit preko neke od online platformi od kreću sa odgovaranjem od 15h.


Test znanja iz Didaktike (OAS Učitelj i OAS Vaspitač u domovima), održaće se 1. avgusta u 10 časova putem Moodle platforme. Test isključivo mogu polagati studenti koji su prijavili ispit u ispitnom roku Jul 2.

Ispit iz predmeta Tehnike učenja (MAS Vaspitač u domovima) održaće se na fakultetu, 1. avgusta u 9 časova (ne u 11 kako stoji u rasporedu ispita).

Upis ocena iz predmeta Savremena nastava prirode i društva (MAS Učitelj) obaviće se 1. avgusta u 10 časova (ne 31. jula, kako stoji u rasporedu ispita).

Upis ocena iz predmeta Teorija i praksa kurikuluma (MAS Učitelj) obaviće se 1. avgusta u 10 časova.


Obaveštenje za studente studijskog programa Vaspitač u predškolskim ustanovama
 
Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 2 u ispitnom roku jul 2, a imaju svoj instrument, mogu polagati ispit putem interneta 29. jula. Potrebno je da se jave na mejl jelenagrkic@yahoo.com.
Studenti koji nemaju svoj instrument polažu ispit na fakultetu 4. avgusta u 12 sati.
 
Ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 1 (i Vokalno-instrumentalana nastava za Vaspitače u domovima) biće održan na fakultetu po rasporedu.
 
doc. mr Jelena Grkić Ginić

Usmeni deo ispita iz Matematike u julskom 2 ispitnom roku, održaće se u zakazanom terminu na Fakultetu.


Ispitni rok SEPTEMBAR 1 (smer učitelj i smer vaspitač u predškolskim ustanovama): Svi ispiti kod prof. dr Aleksandre Mihajlović održavaju se 11. septembra od 9.00h.


TEST iz Srpskog jezika 2 održaće se po rasporedu 27.7. od 9.00, preko mudla. Obavezni domaći zadaci i obavezna prijava ispita (dakle, sve po sistemu koji važi od aprila!)
Lozinka za pristup kursu je ista (sj22020). Test će biti otvoren od 9.00 do 10.30, sa vremenskim ograničenjem za rad od 60 minuta.


JUL 2 ispitni rok: Ispit predmeta Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova

UPIS ocena kod prof. dr Aleksandre Mihajlović je 26. jula u 10.15h (a NE 29. jula).
Više informacija o tome na fb stranici predmeta https://m.facebook.com/mmathematica/


Obaveštenje za studente smera Učitelj o načinu polaganja ispita u julskom 2 ispitnom roku za akademske predmete Opšti engleski jezik i Engleski jezik struke: i pismeni i usmeni deo ispita održaće se ONLAJN (preko GOOGLE testa i ZOOM platforme), prema rasporedu (26.7.2020. i 3.8.2020.).  Pored zvanične prijave ispita, studenti su u obavezi da do 24.7.2020. ispit prijave i MEJLOM, slanjem popunjene prijave u elektronskoj formi na adresu  verasavic035@gmail.com.

Predmetni nastavnik: doc. dr Vera Savić


Ispitni rok JUL 2

Test iz Metodičkog praktikuma matematike i ispit u celosti iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova održaće se na fakultetu 29. jula u 11.00 časova uz primenu svih preventivnih mera.

Studenti koji su prijavili izborne predmete kod prof. dr Nenada Vulovića treba mejlom da se jave predmetnom profesoru.


Prema utvrđenim preporukama i bezbednosnim merama Ministarstva PNTR RS i Univerziteta u Kragujevcu, kako bi izbegli veća i česta okupljanja studenata, studenti koji planiraju da u julskom 2 ispitnom roku polažu ispite kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a nisu položili kolokvijum/e, kookvijum/e će polagati usmeno, na samom ispitu.  To podrazumeva da će prvo odgovarati na pitanja o nastavnim sadržajima koji su bili planirani za pripremu kolokvijuma. Studenti koji uspešno odgovore na postavljena pitanje iz ovih delova nastavnih sadržaja, nastavljaju sa usmenim ispitom, što podrazumeva da dalje odgovaraju na postavljena pitanja iz drugih tematskih celina.

Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović


Obaveštenje za studente svih smerova na master studijama: Ispit iz Akademskog engleskog jezika u julskom 2 ispitnom roku održaće se ONLAJN u četvrtak, 30.7.2020., u 16.00 sati. Pored zvanične prijave ispita, studenti su u obavezi da do 28.7.2020. ispit prijave i MEJLOM, slanjem popunjene prijave u elektronskoj formi na adresu verasavic035@gmail.com.

Predmetni nastavnik: doc. dr Vera Savić.


Usmeni ispit iz Uvoda u pedagogiju održaće se 19.07. kako i stoji u zvaničnom rasporedu, ali sa početkom u 11 h, umesto u 9 h kako je prvobitno planirano. Obavezno je poštovanje svih epidemioloških mera. 


Studenti koji polažu ispit iz predmeta Likovna kreativnost treba da pošalju putem imejla svoje ispitne prezentacije sa pratećim materijalom do termina za ispit.

Studenti koji polažu ispit iz predmeta Scenska i lutkarska umetnost treba da pošalju putem imejla svoje ispitne zadatke sa pratećim materijalom do termina za ispit.

Ispit iz predmeta Metodika likovnog vaspitanja polaže se onlajn putem Google platforme 27.7. u 12 časova. Link za pristupanje testu sa uputstvom za rad biće postavljeni na FB forum 15 minuta pre početka ispita.

Ispit iz predmeta Metodika nastave likovne kulture polaže se onlajn putem Google platforme 27.7. u 14 časova. Link za pristupanje testu sa uputstvom za rad biće postavljeni na FB forum 15 minuta pre početka ispita.

Doc. mr Miloš Đorđević


POLAGANjE ISPITA U JULSKOM II ROKU

Kod prof. dr Biljane Stojanović

Predmeti: Predškolska didaktika,

                   Osnove domske pedagogije,

                   Metodika rada domskog vaspitača,

Studenti koji su prijavili ispite u ispitnom roku jul 2 (nadoknada aprilskog roka), kod prof. dr Biljane Stojanović treba da se jave profesoru putem mejla biljanastojanovic23@yahoo.com najkasnije 5 dana pre datuma ispita (24. jul), kako bi najavili polaganje. U mejlu treba da navedu ime, prezime, broj indeksa, predmet koji polažu, godinu studija i broj telefona (broj koji ima viber).

Provera znanja obaviće se usmeno, preko Viber aplikacije. Termin provere znanja odgovaraće terminima koji su navedeni u rasporedu ispita na sajtu Fakulteta.

Profesor će u tom terminu pozvati (preko viber-a) studenta i ispitati ga (sa vremenskim odstupanjem do sat vremena, pošto ima više studenata) .

Ako student nema položen kolokvijum iz predmeta, u ovoj situaciji može pristupiti proveri znanja, ali će imati dodatna pitanja.

            Prof. dr Biljana Stojanović


Studentima  koji  su polagali onlajn Filozofiju sa etikom i Retoriku u aprilskom roku, a nisu položili, kao i studentima studijskog programa Učitelj koji u aprilu nisu polagali Filozofiju  sa etikom, jer su još uvek pohađali nastavu, daje se dodatna mogućnost polaganja u julskom2 ispitnom roku. Potrebno je, da se posle prijave ispita jave predmetnom nastavniku na e-adresu: prof.ruzica@gmail.com  kako bi im bili podeljeni ispitni zadaci.


Obaveštenje za studente o predstojećim ispitnim rokovima

U skladu sa drastičnim pogoršanjem epidemiološke situacije, uprava Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini preporučila je:
1) da se, gde god je to moguće, provere znanja obave bez fizičkog prisustva nastavnika i studenata
2) da, prema preporuci ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o uvođenju dodatne mogućnosti za polaganje ispita. studenti u avgustovskom roku (nadoknada aprilskog- od 20.jula do 5.avgusta) mogu prijaviti i polagati sve ispite, bez obzira na to u kom su semestru pohađali nastavu
3) da se ne upisuju ocene u indekse ukoliko to zahteva dodatni termin, s obzirom na trenutnu situaciju
4) da se koristi prijava ispita u vord formatu prema uputstvima pojedinih nastavnika (model je na sajtu)


Finalne provere znanja iz Osnova komunikologije, Govornih veština i komunikacije i Medijske pismenosti, zakazane za 15. jul 2020, biće održane onlajn preko platformi Zoom i Skype.  

Sve provere biće obavljene na ovaj način, NIJE POTREBNO DA DOLAZITE NA FAKULTET.  

 

  1. FINALNA PROVERA ZNANjA – OSNOVE KOMUNIKOLOGIJE

Sreda, 15. jul 2020. u 9 časova

PRISTUP PREKO ZOOM-A:

Prof. dr Marko Đorđević Osnove komunikologije is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77913420726…

Meeting ID: 779 1342 0726

Passcode: T72RG4

PRISTUP PREKO SKYPE-A:

Moj username je:

mmdjordjevic1

Na pozive preko SKYPE-a, odgovaću 15.07.2020. od 10 časova

 

  1. FINALNA PROVERA ZNANjA – GOVORNE VEŠTINE I KOMUNIKACIJA

Sreda, 15. jul 2020. u 11 časova

PRISTUP PREKO ZOOM-A:

Prof. dr Marko Đorđević

Osnove komunikologije is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/73407268343…

Meeting ID: 734 0726 8343

Passcode: 7ib3DY

PRISTUP PREKO SKYPE-A:

Moj username je:

mmdjordjevic1

Na pozive preko SKYPE-a, odgovaću 15.07.2020. od 12 časova

 

  1. FINALNA PROVERA ZNANjA – MEDIJSKA PISMENOST

Sreda, 15. jul 2020. u 12 časova

PRISTUP PREKO ZOOM-A:

Prof. dr Marko Đorđević Osnove komunikologije is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75770889507…

Meeting ID: 757 7088 9507

Passcode: WfFNg3

PRISTUP PREKO SKYPE-A:


Zbog poklapanja termina ispita sa drugim predmetima pismeni ispit iz Uvoda u pedagogiju biće održan u četvrtak 16.07. u 13h (umesto u 11h kako je prvobitno najavljeno).   


Polaganje usmenog dela ispita iz Metodologije pedagoških istraživanja 18. i 19. jula biće organizovano onlajn. Sve informacije na metodologija.pefja@gmail.com.

Polaganje kolokvijuma iz statistike i SPSS, umesto 19. jula,  biće organizovano 5.avgusta 2020.godine u 9 sati.

Prof.dr Predrag Živković


Ocene iz Istraživačke prakse mogu se upisati od srede, 15.7. do petka, 17.7. u studentskoj službi za master studije, u vremenu od 9 do 12 časova.


Obaveštenje – promena termina za ispite kod Vesne Petrović

Dragi studenti, ispiti zakazani za 10. i 12. jul se odlažu.

U toku jula biće održane finalne provere znanja iz predmeta Razvojna psihologija (PV, DV), Pedagoska psihologija (U), i Razvoj i učenje dece ranih uzrasta (PV.)


Obaveštenje za studente PV-IV i DV-II

Upis ocena iz Porodične pedagogije, odlaže se za 16.07. u 10 h. Prethodno zakazan termin 11.07. se otkazuje.

Prof. dr Gordana Budimir-Ninković


Pismeni ispit iz predmeta Uvod u pedagogiju u julskom roku biće održan u četvrtak 16.07. 2020. u 1h. Detaljnije informacije o održavanju usmenog ispita biće saopštene na pismenom.   


Inkluzija u obrazovanju, Osnove socijalne pedagogije: obaveštenje o julskom ispitnom roku

Ispiti u okviru predmeta Inkluzija u obrazovanju i Osnove socijalne pedagogije kod prof. dr Sunčice Macure u julskom roku održaće se putem gugl učionice, odnosno bez fizičkog prisustva na fakultetu. Potrebno je da se studenti koji nisu u gugl učionici jave mejlom (bojana.dim@gmail.com).

Upis ocena najavljen za 11.07.2020. godine se otkazuje zbog epidemiološke situacije. Sve ocene su zavedene u zapisnik u Studentskoj službi.

prof. dr Sunčica Macura

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa, Konstruktivno rešavanje sukoba i drugi ispiti kod prof. dr Jelene Starčević: obaveštenje o julskom ispitnom roku

Ispiti u okviru predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa i drugi ispiti kod prof. dr Jelene Starčević održaće se u julskom roku onlajn. Potrebno je da se studenti jave putem mejla radi daljeg dogovora (teorijaipraksa@gmail.com). Tom prilikom studenti bi trebalo da naglase koji predmet polažu i koji deo predmeta.

Upis ocena najavljen za 11.07.2020. godine se otkazuje zbog epidemiološke situacije. Sve ocene su zavedene u zapisnik u Studentskoj službi.

prof. dr Jelena Starčević

Razvojna psihologija (Učitelj): obaveštenje o julskom ispitnom roku

Ispit u okviru predmeta Razvojna psihologija za smer UČITELj održaće se u julskom roku putem gugl učionice, odnosno bez fizičkog prisustva na fakultetu. Potrebno je da se studenti koji nisu u gugl učionici jave mejlom (bojana.dim@gmail.com).

Upis ocena najavljen za 11.07.2020. godine se otkazuje zbog epidemiološke situacije. Sve ocene su zavedene u zapisnik u Studentskoj službi.

dr Bojana Dimitrijević


OBAVEŠTENjE

Ispit iz Filozofije sa etikom i Retorike neće se obaviti u roku julski 2 u navedenom terminu u „Rasporedu ispita“, jer se on organizuje kao zamena za aprilski rok, u kome je već realizovan ispit iz navedenih predmeta, onlajn, 14.4.2020. 

Prof. dr Ružica Petrović


ISPIT iz predmeta RAZVOJ I UČENjE DECE RANIH UZRASTA

22.7 u 11h biće održano ispitivanje za prvi deo  i za ispit u celini. Neće biti naknadnog datuma.


Kandidati koji žele da polažu kolokvijum iz statistike na predmetu Metodologija pedagoških istraživanja, mogu polagati oba kolokvijuma 19.jula od 9 sati.

prof.dr Predrag Živković


JULSKI 2 ispitni rok (nadoknada redovnog aprilskog roka), IZMENA TERMINA ispita

Ispit METODIKA NASTAVE MATEMATIKE, kao i svi izborni predmeti kod prof. dr Mihajlović održaće se 26. jula od 9.00h (a NE 29. jula).


Obaveštavaju se studenti prve i druge godine studija, smer Učitelj, da će se ispiti iz Opšteg engleskog jezika i Engleskog jezika struke u julskom ispitnom roku održati u subotu, 18.7.2020., i to: pismeni ispit u 9.00 sati, usmeni ispit u 12.00 sati, uživo, na Fakultetu (a ne onlajn). Dakle, pismeni ispit zakazan za 7.7.2020. za oba predmeta neće biti održan u tom terminu, već se odlaže za 18.7.2020. (termin kada je predviđen usmeni ispit iz oba predmeta) i spaja se sa usmenim ispitom.

Predmetni nastavnik, doc. dr Vera Savić


PROMENA TERMINA ISPITA KOD PROF. DR RADMILE MILOVANOVIĆ

JULSKI 1. ISPITNI ROK

INTERAKCIJA I KOMUNIKACIJA U VASPITNOM RADU (osnovne studije ) 4. jul 2020.u 13h

PSIHOLOGIJA MENTALNOG ZDRAVLjA  6. jul 2020. u 13h

PSIHOLOŠKO SAVETOVANjE U VASPITNOM RADU PV, DV 8. jul 2020. u 13h

PSIHOPATOLOGIJA DETINjSTVA I MLADOSTI  16. jul 2020. u 13h

PSIHOTERAPIJSKE TEHNIKE U VASPITNOM RADU  16. jul 2020. u 13h

JULSKI 2. ISPITNI ROK

PSIHOPATOLOGIJA DETINjSTVA I MLADOSTI I OSTALI IZBORNI PREDMETI 27. jul 2020. U 13h

INTERAKCIJA I KOMUNIKACIJA U VASPITNOM RADU  28. jul 2020. u 13h


Obaveštenje studentima:

Prema utvrđenim preporukama i bezbednosnim merama Ministarstva PNTR RS i Univerziteta u Kragujevcu, kako bi izbegli veća i česta okupljanja studenata, studenti koji planiraju da u julskom roku polažu ispite kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a nisu položili kolokvijum/e, kolokvijume će polagati usmeno, na samom ispitu.  To podrazumeva da će prvo odgovarati na pitanja o nastavnim sadržajima koji su bili planirani za pripremu kolokvijuma. Studenti koji uspešno odgovore na postavljena pitanje iz ovih delova nastavnih sadržaja, nastavljaju sa usmenim ispitom, što podrazumeva da dalje odgovaraju na postavljena pitanja iz drugih tematskih celina.

Prof. dr Emine Kopas-Vukašinović


Ispiti kod prof. dr Jelene Starčević na osnovnim i master studijama

Zbog toga što i dalje postoji opasnost od zaraze i širenja virusa, pozivaju se studenti koji su prijavili ispit za junski rok da se prijave za odgovaranje putem interneta. Potrebno je da se studenti jave na mejl teorijaipraksa@gmail.com i tom prilikom navedu ime i prezime, broj indeksa, predmet koji polažu i da li polažu deo ispita ili ispit u celini.

Na isti mejl se studenti mogu javiti i ako imaju druga pitanja.


Prema utvrđenim preporukama i bezbednosnim merama Ministarstva PNTR RS i Univerziteta u Kragujevcu, kako bi izbegli veća i česta okupljanja studenata, studenti koji planiraju da u junskom roku polažu ispite kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a nisu položili kolokvijum/e, kookvijum/e će polagati usmeno, na samom ispitu.  To podrazumeva da će prvo odgovarati na pitanja o nastavnim sadržajima koji su bili planirani za pripremu kolokvijuma (o tome videti u materijalima za onlajn nastavu, od 18. 5. 2020). Studenti koji uspešno odgovore na postavljena pitanje iz ovih delova nastavnih sadržaja, nastavljaju sa usmenim ispitom, što podrazumeva da dalje odgovaraju na postavljena pitanja iz drugih tematskih celina.


Procedura realizovanja kontinuirane prakse u periodu trajanja pandemije – OAS Učitelj


Časovi iz izbornog predmeta 3: Kultura mladih (nastavnik: prof. dr Vesna S.Trifunović), se održavaju utorkom  u terminu 14.30 – 17.15 u učionici broj 17.


Obaveštavaju se studenti smerova Master vaspitač u predškolskim ustanovama i Master vaspitač u domovima da se nastava iz Akademskog engleskog jezika izvodi sredom od 16.30 do 19.55 (a ne do 18.05), pri čemu su časovi predviđeni za subotu od 10.50 do 12.25 pripojeni časovima predviđenim za sredu. Sva četiri časa nedeljno Akademskog engleskog jezika u jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine održavaće se isključivo sredom od 16.30 do 19.55.
Predmetni nastavnici.


Obaveštavaju se studenti smera Master učitelj da će se nastava na osnovnom predmetu usmerenja Metodika nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu (Integrativna nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu) u jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine izvoditi četvrtkom od 9.00 do 12.25 (umesto subotom u isto vreme).
Predmetni nastavnik, doc. Dr Vera Savić


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE 
3. godina učitelj
4. godina vaspitač

Nastava iz izbornog predmeta LIKOVNE TEHNIKE (3. godina učitelji, i 4. godina predškolski i domski vaspitači) tokom jesenjeg semestra šk. 2019/20. godine održavaće se SREDOM OD 13 – 15,15 časova u prostorijama slikarskog i grafičkog ateljea. Prisustvo nastavi iz ovog predmeta je OBAVEZNO!

Prvi čas zakazan je za sredu 9. oktobar u 13 časova.

Nastavnik doc. dr Mia Arsenijević,
asistent MA Jovana Đorđević