Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Obaveštenja o terminima nastave i ispita


OBAVEŠTENjE 

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama, OAS Vaspitač u domovima
Predmet: Srpski jezik

Pismeni deo ispita iz predmeta Srpski jezik u vanrednom julskom roku biće održan u četvrtak, 7. 7. 2022, u 11 časova.
Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 11. 7. 2022, od 10 časova.

Prof. dr Jelena  Spasić
Datum: 6. 2022.


Ispit iz predmeta Likovna kreativnost umesto 2.7. biće održan 9.7. U 12č.

Doc. dr Miloš Đorđević


Usmeni ispiti iz Porodične pedagogije, Školske i porodične pedagogije, kao i konsultacije kod profesora u vezi sa drugim pitanjima biće održani 28.06. u 11h na Fakultetu.


OBAVEŠTENjE O POLAGANjU KOLOKVIJUMA U JULSKOM ISPITNOM ROKU KOD PROF. DR BILjANE STOJANOVIĆ

Obaveštavaju se studenti koji nemaju položene kolokvijume iz predmeta koje predaje prof. dr Biljana Stojanović, a žele da izađu na ispite u julskom ispitnom roku, da će se kolokvijumi održati u petak 1. jula 2022. god. u 10h u prostorijama Fakulteta.

prof. dr Biljana Stojanović


Promena termina ispita u julskom ispitnom roku:

Srpski jezik 2 – umesto 12.7. ispit se odlaže za 8.7.2022. od 9 h.

Vokalno instrumentalna nastava 2 – U – umesto 8.7. ispit se odlaže za 12.7.2022. od 9 h.

Vokalno instrumentalna nastava 1 – U (stari i novi program) – umesto 8.7. ispit se odlaže za 11.7.2022. od 10 h.


Kolokvijumi iz Metodologije pedagoških istraživanja u julskom ispitnom roku

Kolokvijumi iz statistike (pisani račun i SPSS) u julskom ispitnom roku biće održani u petak 1.jula prema rasporedu: pisani račun u 10 sati, a SPSS u 11.30. Prijavljivanje kod kolege Nedeljka Milanovića na: metodologija.pefja.vezbe@gmail.com,  najkasnije do 30.juna do 10 sati.

prof.dr Predrag Živković


Obaveštavaju se studenti da mogu nesmetano da pristupaju eStudent servisu putem svih web pretraživača (Chrome, Firefox, Opera, Safari…) putem računara kao i putem mobilnih uređaja.


Usmeni ispit iz Filozofije sa etikom i Retorike održaće se 01.07.2022. sa početkom u 9.00 časova u kab. br. 13.


Usmeni deo ispita iz Uvoda u pedagogiju za junski ispitni rok biće održan 20.06. u 12:30 h na Fakultetu.


Ispit u celosti iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova i test iz Metodičkog praktikuma matematike održaće se u utorak 21. juna sa početkom u 9.00 časova.
Upis ocena kod prof. dr Nenada Vulovića je u utorak 21. juna od 10.00 časova.


OBAVEŠTENjE O POLAGANjU KOLOKVIJUMA
U JUNSKOM ISPITNOM ROKU KOD PROF. DR BILjANE STOJANOVIĆ

Obaveštavaju se studenti koji nemaju položene kolokvijume iz predmeta koje predaje prof. dr Biljana Stojanović, a žele da izađu na ispite u junskom ispitnom roku, da će se kolokvijumi održati u petak 10. juna 2022. god. u 12h u prostorijama Fakulteta.

prof. dr Biljana Stojanović


Ispit iz predmeta Likovna kreativnost umesto 01.06. biće održan 16.06. u 11č.
Ispit iz predmeta Grafika umesto 03.06. biće održan 16.06. u 11č.

Doc. dr Miloš Đorđević


Ispit iz predmeta Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa održaće se planiranog dana (4.6.) u 14 časova (umesto u 12).


OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI SVIH NIVOA STUDIJA DA SE OSLOBAĐAJU OBAVEZE OVERE ŠKOLSKE GODINE


Usmeni spit iz Filozofije sa etikom i Retorike, održaće se 08. juna sa početkom u 11.00 u kab. br. 13.


Junski ispitni rok – izmena termina ispita za studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama
 
Ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 1 biće održan 16. juna u 10 sati
Ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 2 biće održan 17. juna u 10 sati

Obaveštenje za promenu termina ispita

VIN2 Učitelji – 13.6. u 10h

VIN Domski vaspitači, i stari i novi, 16.6. u 10h (pismeni), u 11h (usmeni i sviranje).


Obaveštenje o kolokvijumima iz Metodologije pedagoških istraživanja u junskom ispitnom roku

Kolokvijumi će biti organizovani prema sledećem rasporedu: statistika (pisani račun) u četvrtak 2.juna u 10 sati, a SPSS kolokvijum u četvrtak 2.juna u 12 sati. Prijavljivanje kod kolege asistenta Nedeljka Milanovića do 1.juna do 10 sati na metodologija.pefja.vezbe@gmail.com.

prof.dr Predrag Živković


Usmeni ispit u majskom roku iz Uvoda u pedagogiju, Porodične pedagogije, Školske i porodične pedagogije, Modela organizacije rada u domovima i predmeta na Master studijama kod Doc. dr Nenada Stevanovića biće održani u petak 27.05. u 11h.


Usmeni ispit iz predmeta Filizofija sa etikom i Retorika održaće se na fakultetu 02.juna sa početkom u 11.00 časova u kabinetu broj 13.

Toga dana u terminu od 10.30 – 10.45  biće organizovan upis ocena  iz istih predmeta za studente koji su ispit polozili u prethodnim rokovima. Nije obavezno licno prisustvo.


Obaveštenje za studente OAS PV-II

Poštovani studenti,

zbog organizacije predroka iz Predškolske pedagogije, u utorak, 17.05.2022 se uvode izmene u organizaciji nastave vežbi iz sledećih predmeta:

9:00-10:30 Predškolska didaktika, vežbe za obe grupe.

10:50-12:20 Predškolska pedagogija, vežbe  za obe grupe.


Ispitni rok MAJ
Ispit u celosti iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova održaće se u sredu 11. maja sa početkom u 12.00 časova.

Majski ispitni rok – izmena termina ispita: Svi ispiti kod prof. dr Aleksandre Mihajlović (Metodika nastave matematike, Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova i Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole) održaće se 11. maja 2022. godine prepodne sa početkom u 11.30h (a NE popodne od 16.00h).


Usmeni ispit iz Uvoda u pedagogiju, Školske i porodične pedagogije, Porodične pedagogije i Metodike rada vaspitača u specijalizovanim ustanovama za aprilski ispitni rok biće održan 29.04. u 11:00h. Tada su moguće konsultacije i upis ocena iz drugih predmeta.


Obaveštenje o pomeranju termina ispita Inkluzija u obrazovanju (svi smerovi treće godine i doškolovanje), Razvojna psihologija (prva godina OAS UČITELj), Osnove socijalne pedagogije

Svi pomenuti ispiti biće održani 19.04.2022. u 15.00.

Upis ocena iz prethodnih rokova biće moguć istog dana u 14.00 u kabinetu K23.

Na upis studenti ne moraju doći lično.

Bojana Dimitrijević


Usmeni ispit iz Retorike održaće se na fakultetu 20. aprila sa početkom u 11.00 časova u kab. br. 13.

Toga dana u terminu od 10.30- 10.45 biće organizovan upis ocena iz Filozofije sa etikom i Retorike za studente koji su položili u prethodnim rokovima. Nije obavezno lično prisustvo.


Obaveštenje o terminu ispita iz PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE

U aprilskom roku, oba dela ispita iz Pedagoške psihologije biće održana u četvrtak, 28.4. u 16h.

Vesna Petrović


Ispit iz predmeta Inkluzivno obrazovanje–teorija i praksa (master studije), održaće se u 14 časova (umesto u 12), u danu kada je i planiran,


Obaveštenje za studente MAS-PV

Na iniijativu studenata, časovi vežbi iz Kurikuluma predškolskog vaspitanja, planom nastave predviđeni za 13.04. odlažu se za 14.04.2022. u 18h.


Obaveštenje za kandidate koji u aprilskom ispitnom roku polažu usmeni deo ispita iz Metodologije pedagoških istraživanja

Usmeni deo ispita Metodologija pedagoških istraživanja održaće se 18.aprila u 9 sati. Prijavljivanje na metodologija.pefja.vezbe@gmail.com.

prof.dr Predrag Živković


Ispitni rok APRIL
Test iz Metodičkog praktikuma matematike i ispit u celosti iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova održaće se u utorak 12. aprila sa početkom u 12.00 časova.
Ispiti izbornih predmeta kod prof. dr Nenada Vulovića održaće se takođe u utorak 12. aprila u 12.00 časova.

APRILSKI ispitni rok, izmena termina ispita kod prof. dr Aleksandre Mihajlović

Ispiti predmeta:

Metodika nastave matematike (smer Učitelj),

Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole (smer Učitelj),

Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova (smer Predškolski vaspitač) i

Sistemi u nastavi matematike (Master Učitelj)

održaće se 11. aprila 2022. godine sa početkom u 12.00h (a NE u nekom drugom terminu).


OBAVEŠTENjE O PROMENI TERMINA ISPITA
Ispit iz Pedagoške psihologije zakazan za četvrtak, 31. mart u 16h, održaće se u ujutru, istog dana u 8h


Obaveštenje
Usmeni ispiti u martovskom roku za sledeće predmete: Uvod u pedagogiju, Porodična pedagogija, Školska i porodična pedagogija, Modeli organizacije rada u domovima i Metodika rada vaspitača u domskim i specijalizovanim studijama biće održani u utorak 05.04. 2022. u 11h. Za dodatna pitanja i informacije studenti se mogu obratiti na mejl nenadstevan@gmail.com


Obaveštenje o kolokvijumima iz Metodologije pedagoškog istraživanja u aprilskom ispitnom roku

Kolokvijum iz statistike biće održan 5.aprila u 14 časova, a SPSS kolokvijum 5.aprila u 15 časova. Prijavljivanje na metodologija.pefja.vezbe@gmail.com

prof.dr Predrag Živković


Poštovani studenti OAS-PV

Popravni kolokvijumi (prvi i drugi)  iz nastavnog predmeta Predškolska pedagogija  biće održani 7. 4. 2022. u 12.30 časova, u prostorijama Fakulteta.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović


Poštovani studenti MAS-PV

Popravni kolokvijum  iz nastavnog predmeta Kurikulumi predškolskog vaspitanja biće održan po sledećem rasporedu:

19. 4. 2022. od 18.00 časova polagaće studenti do rednog broja (u indeksu) II-60/2021.
20. 4. 2022. od 19.00 časova polagaće studenti od rednog broja (u indeksu) II-61/2021. do kraja evidencije.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović


Ispit iz predmeta Likovna kreativnost biće održan u ponedeljak 28.03. u 15č.
Ispit iz predmeta Scenska i lutkarska umetnost biće održan u ponedeljak 28.03. u 15č.
Doc. dr Miloš Đorđević

Obaveštenje o usmenom delu ispita iz Metodologije pedagoških istraživanja u martovskom ispitnom roku

Kandidati koji u martovskom ispitnom roku žele da polažu usmeni deo ispita Metodologija pedagoškog istraživanja, polagaće ovaj deo ispita 28.marta u 10 časova. Usmeni deo ispita polagaće se na fakultetu (sala 02, prizemlje). Prijavljivanje na metodologija.pefja.vezbe@gmail.com

prof.dr Predrag Živković


Martovski ispitni rok, PROMENA termina održavanja ispita:

Ispit izbornog predmeta Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole počeće u petak 25. marta u 10.00h prepodne, a ne popodne.


Važno obaveštenje!
Konsultativna nastava iz izbornog predmeta Drama i dramatizacija za studente na doškolovanju,  realizovaće se preko Zum platforme, u subotu, 12.februara, od 12 sati.  Do izmena je došlo na zahtev većine studenata da konsultacije budu onlajn.

Pristupni link je:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/2964857220?pwd=VU9heGNaMCt5VXFwM1EvNU5rSGtHQT09

Srdačan pozdrav do susreta!

Prof. Snežana Marković


Ispitni rok MART
Ispit u celosti iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova i test iz Metodičkog praktikuma matematike održaće se u ponedeljak 14. marta sa početkom u 11.30 časova (a NE 10. marta).

Ispit iz Retorike (usmeno polaganje) održaće se na fakultetu prema rasporedu, 16. marta sa početkom u 12.30 u kabinetu br. 13.

Toga dana biće organizovan i upis ocena, od 12.00 do 12.30) iz Filozofije sa etikom i Retorike za studente koji su položili ispite u ranijim rokovima.


Kolokvijumi iz Metodologije pedagoških istraživanja u martovskom ispitnom roku biće održani na fakultetu prema sledećem rasporedu: statistika 5.marta u 9 časova, a SPSS 5.marta u 10 časova. Prijavljivanje na metodologija.pefja.vezbe@gmail.com kod kolege Nedeljka Milanovića.
prof.dr Predrag Živković

„Usmeni ispit iz Porodične pedagogije i Školske i porodične pedagogije u februarskom roku biće održan 03.03 u 12:30h. Studenti koji zbog drugih obaveza na fakultetu (predavanja, hor i sl.) ne mogu da pristupe ispitu treba da se jave na mejl nenadstevan@gmail.com


Konsultativna nastava iz predmeta Drama i dramatizacija, za studente na doškolovanju,  biće 12.marta, u 12 sati, na fakultetu. Ukoliko studentima više odgovara da nastavu realizujemo onlajn, preko Zum platforme, molim da mi to jave na mejl: ognjica@yahoo.com

Predmetni nastavnik: Snežana Marković


Martovski ispitni rok – izmena termina ispita: Svi ispiti kod prof. dr Aleksandre Mihajlović (Metodika nastave matematike, Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova i Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole) održaće se 14. marta 2022. godine sa početkom u 11.30h.


Ispiti na master studijskim programima kod prof.dr Predraga Živkovića u martovskom ispitnom roku
Ispiti iz Akademskog pisanja i Metodologije istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu, zakazani po rasporedu ispita za 9.mart u 16 časova, biće održani 11.marta u 16 časova. Prijavljivanje kod asistenta kolege Milana Komnenovića na akademskopisanje.vezbe@gmail.com, odnosno kod  Predraga Živkovića na metodologija.pefja@gmail.com.
prof.dr Predrag Živković

Ispit iz predmeta Scenska i lutkarska umetnost biće održan 25.02. u 14č.
Ispit iz predmeta Likovna kreativnost biće održan 25.02. u 14č.

 

Usmeni ispit iz Uvoda u pedagogiju održaće se 22.02. u 10:00h na Fakultetu. Studenti koji su sprečeni da tada izađu na usmeni zbog polaganja drugih predmeta mogu da izađu 23.02. u 10:00h.  Za dodatne informacije studenti se mogu obratiti na mejl nenadstevan@gmail.com


Poštovani studenti II godine PV,

Obaveštavam vas da se odlaže popravni prvi kolokvijum iz Predškolske pedagogije, koji  je planiran za 24. februar 2022. u 12.30 časova.

Nov termin će biti zakazan nakon dogovora sa studentima.

Prof. Emina Kopas-Vukašinović


Nastava Likovne kulture u starijim razredima

Utorak, 11:00.

https://us04web.zoom.us/j/73941124071?pwd=tn2YkyIito5GgqnlKnXufJxe2y-ivM.1

Meeting ID: 739 4112 4071
Passcode: 530NYw


Pristupni link za nastavu iz predmeta Metodika likovnog vaspitanja:
Topic: Metodika likovnog vaspitanja
Time: Feb 11, 2022 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 828 3863 5133
Passcode: 7BnD30

Poštovani studenti II godine PV,

Obaveštavam vas da će, prema dogovoru sa prisutnim studentima, na predavanjima održanim 9. februara 2022. godine,  popravni prvi kolokvijum iz Predškolske pedagogije biti održan na Fakultetu, 24. februara 2022. u 12.30 časova.

Drugi kolokvijum iz Predškolske pedagogije će biti održan na Fakultetu, 24. marta 2022. u 12.30 časova. Za drugi kolokvijum studenti pripremaju nastavne sadržaje o fizičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta.

Literatura za drugi kolokvijum je Kamenov, E. (1999). Predškolska pedagogija, Knjiga prva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (str. 191-210).

Oba kolokvijuma studenti polažu pismeno.

Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović


Poštovani studenti MAS – PV,

Obaveštavam vas da će, prema dogovoru sa prisutnim studentima, na predavanjima održanim 9. februara 2022. godine,  kolokvijum iz Kurikuluma predškolskog vaspitanja biti održan od 14. do 17. marta 2022. godine, sa početkom u 19.00 časova, prema sledećem rasoredu:

  • marta 2022. polažu studenti od rednog broja 1 do 25;
  • marta 2022. polažu studenti od rednog broja 26 do 50;
  • marta 2022. polažu studenti od rednog broja 51 do 75;
  • marta 2022. polažu studenti od rednog broja 76 do 112.

Za kolokvijum studenti pripremaju prvih deset ispitnih pitanja.

            Literatura za kolokvijum je Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Kolokvijum studenti polažu usmeno, putem Zoom-aplikacije. Za pristup Zoom-aplikaciji koristiti instrukciju koja je navedena u planu za predavanja.

Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović


U februarskom roku ispit iz predmeta Razvoj i učenje dece ranih uzrasta održaće se u jednom terminu – u sredu 23. 2. od 16h (znači, u petak 11. 2. nemamo polaganje prvog dela, oba dela ispita će se polagati 23.2.)

Vesna Petrović


Obaveštenje za studente studijskog programa Vaspitač u predškolskim ustanovama
Ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 2 u februarskom ispitnom roku biće održan 26. februara u 10 sati, umesto 12. februara.
doc. mr Jelena Grkić Ginić

Termini predavanja kod doc. dr Bogdana Štetića
  • Teorija forme (Izborni 6)

Petak, 13:00 časova, učionica preko puta likovnog kabineta

Onlajn nastava (u zavisnosti od epidemioloških mera)

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76313181458?pwd=FS1g8btRkjE_UI2qXai0oj4ty_EsSs.1

Meeting ID: 763 1318 1458

Passcode: G33xAZ

  • Metodički praktikum likovne kulture (obavezni predmet)

Sreda, početak 17:00 časova. Pristupni link:

https://us04web.zoom.us/j/77675391019?pwd=08EpHxUNANWsTsqGLpyVK2ibCVanOz.1

Meeting ID: 776 7539 1019

Passcode: R84tvb

  • Nastava likovne kulture u starijim razredima osnovne škole

https://us04web.zoom.us/j/76526255149?pwd=3SqQhzoZcYGst77moaoQI2sVmsFkOm.1

Meeting ID: 765 2625 5149

Passcode: jsMaX3


OBAVEŠTENjE za studente osnovnih studija, smer Vaspitač – na doškolovanju: ispit iz predmeta Engleski jezik struke i Akademski engleski jezik u februarskom, martovskom i aprilskom ispitnom roku održaće se online u terminima predvidjenim zvaničnim rasporedima ispita za ove ispitne rokove. Popunjenu prijavu za ispit predati studentskoj službi ili poslati jedan dan pre ispita prof. dr Ivani Ćirković Miladinović na imejl adresu ivanajag@yahoo.co.uk sa naznakom u imejlu koji ispit polažete.

Ispiti će se održati preko Zoom platforme preko sledećeg linka:

https://us04web.zoom.us/j/77323870030?pwd=S0p6OS9nelMxdjJZeW5ING5QNWNqdz09

Meeting ID: 773 2387 0030
Passcode: v8psmm

Predmetni nastavnik: Prof. dr Ivana Ćirković Miladinović


OBAVEŠTENjE za studente osnovnih studija, smer Učitelj: pismeni i usmeni ispit iz predmeta Opšti engleski jezik Engleski jezik struke u februarskom, martovskom i aprilskom ispitnom roku održaće se uživo na fakultetu u terminima predvidjenim zvaničnim rasporedima ispita za ove ispitne rokove. Popunjenu prijavu za ispit doneti na pismeni (ili usmeni ispit – važi za studente koji polažu samo usmeni deo ispita). Predmetni nastavnik: doc. dr Vera Savić


Obaveštenje za studente OAS PV-II

Poštovani studenti,

zbog pozitivnog Kovid testa predavača, časovi vežbi iz Predškolske pedagogije i Predškolske didaktike realizovaće se onlajn, sledeće nedelje, prema utvrđenom rasporedu i planu nastave. Pristupni link za Zoom platformu i organizacija studenata po grupama (za PP), nalazi se u planu nastave objavljenom na sajtu Fakulteta.

Želim vam uspešan početak narednog semestra,

Ana Miljković


OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA DA ĆE SE ISPIT IZ  AKADEMSKOG PISANjA I METODOLOGIJE ISTRAŽIVANjA U VASPITNO-OBRAZOVNOM RADU, U VANREDNOM FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ODRŽATI U SREDU, 23. FEBRUARA 2022. GODINE, U 13 ČASOVA.


Poštovani,
Studenti treće godine na studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama za realizaciju časova vežbi u prolećnom semestru tokom školske 2021/2022. godine podeljeni su u tri grupe prema brojevima indeksa.

Obrazac za evidentiranje prisustva studenata
Obrazac za evidentiranje prisustva studenata


 

Obaveštenje

Usled pandemije korona virusa i molbi studenata, uprava Fakulteta je odlučila da pomeri rok dospeća svih preostalih rata školarine za mesec dana. Dakle, rata školarine koja je trebala da se uplati do 15. decembra pomera se na 15. januar, itd. Takođe, uslov za prijavu ispita u januarskom roku biće uplaćene barem 2 rate školarine za sve studente OAS i barem jedna rata za sve studente MAS


Mole se studenti na doškolovanju, koji imaju nastavu iz predmeta koje vodi prof. Bogdan Štetić da mu se jave putem e-mail adrese:

bogdan.stetic@gmail.com ili na kontakt telefon +381 60 0933398


Obaveštenje

U okviru projekta „LiMa – Lehramt international in Marburg“ u periodu od 26. oktobra 2021. godine do 25. januara 2022. godine biće organizovana onlajn predavanja posvećena različitim aspektima međunarodnih i međukulturnih kompetencija u obrazovanju nastavnika.

Predavanja će održati renomirani stručnjaci iz oblasti obrazovanja nastavnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Portugala, Austrije, Poljske, Srbije i Nemačke.

Učešće je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente i nastavnike. Više informacija o predavanjima možete dobiti na sledećem linku.