Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Obaveštenja o terminima nastave i ispita


Predavanje u okviru izbornog predmeta usmerenja na programu master učitelj – Održivi razvoj životne sredine – biće održano u četvrtak, 24. oktobra, sa početkom u 12 sati.


Obaveštavaju se studenti smerova Master vaspitač u predškolskim ustanovama i Master vaspitač u domovima da se nastava iz Akademskog engleskog jezika izvodi sredom od 16.30 do 19.55 (a ne do 18.05), pri čemu su časovi predviđeni za subotu od 10.50 do 12.25 pripojeni časovima predviđenim za sredu. Sva četiri časa nedeljno Akademskog engleskog jezika u jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine održavaće se isključivo sredom od 16.30 do 19.55.
Predmetni nastavnici.

Obaveštavaju se studenti smera Master učitelj da će se nastava na osnovnom predmetu usmerenja Metodika nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu (Integrativna nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu) u jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine izvoditi četvrtkom od 9.00 do 12.25 (umesto subotom u isto vreme).
Predmetni nastavnik, doc. Dr Vera Savić


Prvo predavanje iz predmeta “Teorija i praksa obrazovanja i vaspitanja“ na MAS OPPN se pomera sa 16. oktobra na 23. oktobar, sa početkom u 16:30.


Nastava iz predmeta Savremena nastava prirode i društva (MAS Učitelj) održaće se 17.10.2019. godine, sa početkom u 11 časova.


Obaveštavaju se studenti prve godine smera Vaspitač u predškolskim ustanovama da u sredu 16.10. neće biti održane vežbe iz Elementarnih matematičkih pojmova. Po rasporedu, od 15:20 časova, biće realizovana predavanja iz istog predmeta.


Upis ocena u okviru predmeta Inkluzija u obrazovanju biće organizovan u petak (11.10.) u 11.15 u kabinetu za psihologiju K23.


OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA DA ĆE SE ISPIT IZ PREDMETA ISTRAŽIVAČKA PRAKSA U VANREDNOM, SEPTEMBAR II, ISPITNOM ROKU, OBAVITI U UTORAK, 08.10.2019. GODINE, U 10 ČASOVA.

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANjA


Studenti koji nisu položili kolokvijume kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a planiraju da u ispitnom roku SEPTEMBAR 3 polažu ispite, polagaće kolokvijume 11. oktobra  2019. u 11.00 časova.


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE 
3. godina učitelj
4. godina vaspitač

Nastava iz izbornog predmeta LIKOVNE TEHNIKE (3. godina učitelji, i 4. godina predškolski i domski vaspitači) tokom jesenjeg semestra šk. 2019/20. godine održavaće se SREDOM OD 13 – 15,15 časova u prostorijama slikarskog i grafičkog ateljea. Prisustvo nastavi iz ovog predmeta je OBAVEZNO!

Prvi čas zakazan je za sredu 9. oktobar u 13 časova.

Nastavnik doc. dr Mia Arsenijević,
asistent MA Jovana Đorđević