Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Program transfera tehnologije – podrška naučnoistraživačkim organizacijama


Fond za inovacionu delatnost u okviru Programa transfera tehnologije pruža finansijsku podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu.

Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

Prijave za finansijsku podršku se podnose putem portala, a potrebna dokumentacija je dostupna na internet prezentaciji Fonda, na ovom linku.

Više informacija o Programu transfera tehnologije možete naći ovde.

Tekst Javnog poziva možete naći ovde.

Za sva dodatna pitanja ponosioci prijave se mogu obratiti putem elektronske pošte ttprogram@inovacionifond.rs