Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

dr Maja Dimitrijević

Ime, srednje slovo, prezime: Maja, M. Dimitrijević
Zvanje: Docent
Datum rođenja: 2.5.1973.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Katedra: Katedra za didaktičko-metodičke nauke
Kabinet: K 25, drugi sprat
Telefon:
e-mail: maja0205@gmail.com
Konsultacije: sreda, četvrtak 11.30-12.30

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2022. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Doktorat 2016. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Srpska književnost
Magistratura 2010. Pedagoški fakultet u Jagodini Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Diploma 2003. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Srpska književnost

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

 1. Metodički praktikum srpskog jezika i književnosti
 2. Književni žanr u nastavi
 3. Nastava gramatike u osnovnoj školi
 4. Izvođačke veštine 1
 5. Izvođačke veštine 2
 6. Stvaralačka nastava jezika i književnosti

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

 1. Teorijsko-metodološka pitanja metodike nastave srpskog jezika i književnosti
 2. Savremeni pristupi u nastavi srpskog jezika i književnosti

Reprezentativne reference

 1. Dimitrijević, M. (2023). Pisanje formacija sa stranom prepozitivnom komponentom, Srpski jezik: studije srpske i slovenske, 28/1, 299–313. https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.17
 2. Dimitrijević, M. (2022). Nastavni pristup kratkoj priči za decu: savremeni srpski autori u reformisanim školskim programima, Godišnjak instituta za dečju književnost, II/2, 403–417.
 3. Ilić, B., Dimitrijević, M. (2021). Tumačenje i nastava književnosti (monografija). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka. https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tumacenje-i-nastava-knjizevnosti-2021.pdf
 4. Cirkovic-Miladinovic I., Dimitrijevic M. (2020). Reflection in Action: Strategies for Teacher Self-evaluation (EFL Teacher Preparedness to Work with Young Learners), Technium Social Sciences Journal, Vol. 11, 46–58, September 2020. https://doi.org/10.47577/tssj.v11i1.1501
 5. Dimitrijević, M. (2020). Govor prostora u Andrićevoj pripoveci „Zlostavljanje”, Uzdanica, XVII/2, 201–217. https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.14
 6. Dimitrijević, M. (2019). Metodički potencijal knjige Bili su deca kao i ti… Grozdane Olujić, Uzdanica, XVI/1, 201–213
 7. Čutura, I., Dimitrijević, M. (2015). Prostor kao značenjski element u savremenoj srpskoj autorskoj bajci, u: Sbornik s dokladi ot Dvanadeseti meždunarodni slavistični četeniя Sofiя Dviženie i prostranstvo v slavяnskite ezici, literaturi i kulturi, 155–161.
 8. Dimitrijević, M. (2015). Slika grada u poeziji Novice Tadića, Nasleđe, XII/31, 241–252.
 9. Dimitrijević, M. (2014). Pričam ti priču – Radovićevo poverenje u decu-čitaoce, u: Pantić Mihajlo (prir.) Poštovanom Dušku Radoviću, 93–105.
 10. Stevanović J., Dimitrijević M. (2013). Podsticanje inicijative, saradnje i stvaralaštva u nastavi srpskog jezika i književnosti, u: Ševkušić Slavica (ur.) Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45/2, 381–403.

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: „Krize, izazovi i savremeni obrazovni sistem” (Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore) (2021–2023)
„Pozitivno obrazovanje – doživljaj psihološkog blagostanja i ostvarivanje optimalnih obrazovnih postignuća” (Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu)
Usavršavanja:
Oblast Interesovanja: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Književnost za decu
Članstva u organizacijama:
Ostali podaci: Autor četiri akreditovane čitanke i tri radne sveske uz čitanke za mlađe razrede osnovne škole, po reformisanim programima nastave i učenja (od 2018. godine), izdavač Vulkan izdavaštvo / Vulkan znanje.