Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРОФ. ДР ВИОЛЕТА ЈОВАНОВИЋ РЕИЗАБРАНА ЗА ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ


На јучерашњој седници Савета Факулета педагошких наука на предлог Наставно-научног већа, за декана је једногласно изабрана, проф. др Виолета Јовановић, која је и до сада обављаља ову функцију.

На истој седници, на предлог декана, за продекане су изабрани, проф. др Илијана Чутура, продекан за наставу и студентска питања, проф. др Оливера Цекић-Јовановић, продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност и проф. др Ненад Вуловић, продекан за финансије. Проширени колегијум Деканата чине, проф. др Марко Ђорђевић, координатор за односе са јавношћу, доц. др Марија Станојевић – Веселиновић, координатор за међународну сарадњу, проф. др Душан Ристановић, руководилац Центра за иновације и развој курикулума, доц. др Маја Димитријевић, руководилац Центра за издавачку делатност и доц. мр Милош Ђорђевић, руководилац Центра за промоцију науке, као и шефови катедри.