Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТЕМАТСКОГ БРОЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦА: ПРИРОДА МНОГОСТРУКИХ УКРШТАЈА У ДЕЛУ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ


Учесници:
Проф. др Илијана Чутура
Проф. др Зорана Опачић
Проф. др Александар Јовановић
Драган Лакићевић
Аутори радова у Зборнику

Српска књижевна задруга, Београд
23. јануар 2020.