Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА У ПОЖАРЕВЦУ


„PR&Design“ Тим Факултета, јуче је учествовао у представљању Факултета педагошких наука у Јагодини на Сајму високошколског образовања у Медицинској школи у Пожаревцу.

На сајму је представљен широк спектар смерова и студијских програма из различитих подручја рада високошколских установа.

На сајму су поред Факултета педагошких наука у Јагодини, учествовали и Биолошки, Учитељски, Фармацеутски, Рударско – геолошки и Математички факултет Универзитета у Београду, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Стоматолошки факултет у Панчеву, Фармацеутски факултет Универзитета у Новом Саду, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“ у Београду, Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Бисан“ у Београду, Факултет за пословне студије у Пожаревцу, Универзитет „Мегатренд“ и Национална служба за запошљавање.