Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Предавања професора са европских Универзитета


Факултет педагошких наука у Јагодини ће у наредном периоду бити домаћин професорима са европских универзитета, те се овом приликом обавештавају сви заинтересовани о терминима гостујућих предавања:

Проф. др Хорхе Мота (Jorge Mota) са Универзитета у Порту ће у оквиру Erasmus – програма бити гостујући предавач Факултета педагошких наука у Јагодини са темом „Determinants of childhood obesity- the Exercise role“ (срп. Одреднице гојазности код деце – улога вежбања). Предавање је заказано у понедељак, 01.10.2018. године у 16:30.

Проф. др Катрин Зиболд (Kathrin Siebold) са Филипсовог Универзитета у Марбургу је такође у оквиру Erasmus – програма гостујући предавач. Предавање на тему „Communicative skills and target language use in group working processes“ (срп. Комуникативне вештине и употреба језика, групни рад“) ће бити одржано у четвратак, 04.10.2018. године са почетком у 18 часова.

Професор Арт Вахтокари из Финске ће бити гостујући предавач на Факултету педагошких наука. У четвртак, 18. октобра, у 18 часова ће бити одржано предавање на тему „Зашто је фински образовни систем један од најуспешнијих на свету – кључне карактеристике наставе у финским школама“, док ће у петак, 19.10.2018. године у 10 часова бити организовано предавање за наставно особље Факултета на тему „Ка новој реформи курикулума за образовање учитеља – Могућност увођења тематског-интердисциплинарног приступа у високошколски курикулум. Искуства из Финске“

Проф. др Снежана Лоренс са Универзитета  Middlesex у Лондону ће бити гост нашег факултета у улози координатора истраживачке конференције „History of mathematics in mathematics education“ (срп. Историја математике у математичком образовању) која ће се одржати у периоду од 26. до 30. октобра 2018. године на Факултету педагошких наука у Јагодини. Конференција се одржава под покровитељством Европског Друштва за истраживање у математичком образовању (European Society for Research in Mathematics Education – ERME). Организатори су Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Учитељски факултет Универзитета у Београду.