Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Portal eNauka otvoren za istraživače


Portal eNauka namenjen istraživačima počinje sa radom 22. maja.

Dvanaest fakulteta u okviru Univerziteta u Kragujevcu sa 1330 naučnih istraživača, dobija priliku da bude deo implementacionog procesa sistema eNauka, prvog nacionalnog repozitorijuma.

Univerzitet u Kragujevcu u svom sastavu ima dvanaest fakulteta, smeštenih u šest gradova centralne Srbije i ukupno 1330 istraživača. Postojanje uređene infrastrukture za razmenu naučnih informacija i razvijene prakse njihovog deponovanja pripadajućem institucionalnom digitalnom repozitorijumu SCIDAR (SCIentific Digital Archive), čini Univerzitet u Kragujevcu primerom „dobre prakseˮ, te će istraživačima Univerziteta u Kragujevcu prvima biti dostupan i otvoren deo portala eNauka.

Korišćem ličnog ORCID broja istraživači će moći da provere svoje autorske profile, utvrde tačnost podataka i sagledaju da li postoje publikacije koje nisu povezane sa njihovim profilima.

Javno dostupan Portal eNauka ima cilj praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Republici Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti rada istraživača, njihovih postignuća kao i postignuća naučnoistraživačkih organizacija.

Otvaranje portala eNauka u punom kapacitetu, za sve aktivne istraživače u Republici Srbiji, očekuje se tokom leta 2023. godine.