Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПОНОВО ПОЧЕЛА СА РАДОМ ФOЛКЛОРНА СЕКЦИЈА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА


Фолклорна секција Факултета педагошких наука у Јагодини, наставила је са радом после више од две године паузе услед пандемије корона вируса. Мисија секције јесте да обрађује народно играчко, певачко и музичко стваралаштво.
Фолклор је једна од ваннаставних активности која постоји на Факултету, а ова секција сваке школске године броји од 30 до 50 чланова. Чланови секције су студенти свих основних и мастер академских студија, као и наставно, односно ваннаставно особље. Право на чланство имају и они студенти који немају претходног искуства са фолклором.
Фолклорна секција Факултета педагошких наука спремна је на развијање свих облика сарадње на неговању, очувању и афирмацији културног стваралаштва.